BİR RAKET SPORU: PADEL TENİSİ

Author :  

Year-Number: 2021-51
Language : null
Konu :
Number of pages: 2531-2539
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Padel tenisi, tenis, squash ve badminton unsurlarını birleştiren bir raket sporudur. Dünya çapında milyonlarca insan tarafından oynanmaktadır ve her yıl bu sayı artmaktadır. Sadece çiftler halinde oynanan bu oyun, iç mekanlarda olduğu kadar dış mekanlarda da oynanabilmektedir. Günümüzde 43 farklı ülkede federasyonu bulunan padel tenisi, 1974 yılında Marbella’daki ilk padel kulübünü kuran Meksikalı iş adamı Enrigue Corcuera tarafından icat edilmiştir. Yapılan bu çalışmanın amacı, raket sporlarından biri olan ve Türkiye’ de henüz yeterince bilinmeyen padel tenisini tanıtmak ve padel tenis tarihini özetlemektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden, birincil ve ikincil kaynak taraması tekniği kullanılmıştır. Birincil kaynaklar, kişinin kendisi tarafından yazılmış kaynaklardır. İkincil kaynaklar ise başka kişiler tarafından yazılmış kaynaklardır (Balcı, 2006). Bulgular padel tenisinde iki versiyon olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bunlardan ilki, padel tenisini, diğer raket sporları ile ilişkilendirmektedir, ortak kökeni ise Fransızların bulduğu jeu de la paume’dir. İkincisi ise Amerika’ da paddle tenis ve platform tenisi gibi tenisin farklılaştırılmış versiyonları olan ancak mevcut padel tenisinde çok yaygın olan unsurlarla ortaya çıkan bir oyundur. Uluslararası Padel Federasyonu tarafından da onaylanmış olan ikinci versiyon, bu sporun ilk kez 1969 yılında Meksika’ da Enrique Corcuera tarafından bulunduğunu kabul etmektedir. Sonuç olarak, padel tenisinin Türkiye’ de gelişimi için önemli adımlar atıldığı ancak henüz yeterince bilinmediği, konu ile ilgili Türkçe yazılı kaynakların olmadığı belirlenmiştir. Bu çalışmanın ulusal literatürde ilk olması açısından önemli olduğu ve sonraki çalışmalar için temel oluşturacağı düşünülmektedir. Ülkemizde spor yöneticileri ve spor yetkilileri, yeni bir spor branşı olarak gelişen padel tenisini takip etmek, tanıtmak ve padel tenisi pazarlama stratejileri geliştirmek için hazırlıklı olmalıdır.

Keywords

Abstract

Padel tennis is a racket sport that combines elements of tennis, squash and badminton. It is played by millions of people around the world and this number is increasing every year. This game, played only in pairs, can be played indoors as well as outdoors. Today, the padel game, which has federations in 43 different countries, was invented by Mexican Enrigue Corcuera, who founded the first padel club in Marbella in 1974. The aim of this study is to introduce padel tennis, which is one of the racket sports and which is not known enough in Turkey, and to summarize the history of padel tennis. In the study, primary and secondary literature review technique, one of the qualitative research methods, was used. Primary sources are sources written by the person himself. Secondary sources are those written by other people (Balcı, 2006). The findings revealed that there are two versions in padel tennis. The first one associates padel tennis with other racket sports, and its common origin is jeu de la paume, which the French found. The second is a game that emerged in America with elements that are differentiated versions of tennis, such as paddle tennis and platform tennis, but very common in current padel tennis. The second version, which has also been approved by the International Padel Federation, acknowledges that this sport was first discovered in 1969 by Enrique Corcuera in Mexico. As a result, it has been determined that important steps have been taken for the development of padel tennis in Turkey, but it is not known enough yet and there are no Turkish written sources on the subject. It is thought that this study is important in terms of being the first in the national literature and will form the basis for subsequent studies. Sports managers and sports officials in our country should be prepared to follow and promote padel tennis, which is developing as a new sports branch, and to develop padel marketing strategies.

Keywords


 • Alcaraz Martinez, B.J.S. (2013). Historia del padel. Materiales para la Historia del Deporte, 11, 57-60.

 • Alcaraz Martinez, B.J.S. (2013). Historia del padel. Materiales para la Historia del Deporte, 11, 57-60.Balcı, A. (2006). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler. Ankara: Pegem Yayıncılık

 • Casper, J.M., Gray, D.P. & Stellino, M.B. (2007). A sport commitment model perspective on adult tennis players’ participation frequency and purchase intention. Sport Management Review, 10(3), 253-278.

 • Castillo-Rodríguez, A., Alvero-Cruz, JR., Hernández-Mendo, A. & Fernández-García, JC. (2014). Physicaland physiological responses in paddle tennis competition. International Journal of Performance Analysis in Sport, 14, 524-534.

 • International of Padel Federation (2017). History of Paddle (Padel). Erişim tarihi: 05.05.2021 Erişim adresi: https://www.padelfip.com/wp-content/uploads/2017/05/2017_HISTORY-OF-PADEL_photo.pdf

 • İspanya Padel Federasyonu (Spanish Padel Federation) (2008). Erişim tarihi: 04.04.2021 Erişim adresi: www.padelfederacion.es

 • King, B. (2010). What makes fans crazy about sports? Stree&Smith’s Sportsbusiness Journal, 13,1. Retrieved from: SPORTDiscus database.

 • Rodriguez- Fernandez, M. (2011). Padel sports clup in Spain. International Journal of Sports Marketing & Sponsorship, 38-48.

 • Sánchez-Alcaraz, B.J. & Gómez-Mármol, A. (2015). Revisión de los parámetros de juego en pádel. Trances, Revista de Transmisión del Conocimiento Educativo y de la Salud, 7(3), 407-416.

 • Uluslararası Padel Federasyonu (International Padel Federation) (2021). Regulation of the Padel Game. Erişim tarihi: 26.05.2021 Erişim adresi: www.padelfip.com

 • Wheaton, B. (2007). After sport culture: rethinking sport and post-subcultural theory. Journal of Sport and Social Issues, 31(8), 283-307.

 • Zimbalist, A. (2002). Competitive balance in sports leagues: An introduction. Journal of Sports Economics, 3(2), 111-121.

 • www.sporkurallari.com Padel Kuralları. Erişim tarihi: 05.07.2021 Erişim adresi: https://www.sporkurallari.com/padel

                                                                                                    
 • Article Statistics