DEVLETİN EKMEK PİYASASINDAKİ ROLÜ: REKABET KURUMU KARARLARI

Author:

Year-Number: 2021-49
Number of pages: 2157-2171
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ekmek en temel tüketim maddelerinin başında gelmektedir. Ekmek üreticilerinin rekabet hukukuna uygun hareket etmemeleri ekmek piyasasında tekelleşme sorununu ortaya çıkarmaktadır. Tam rekabetin bozulması tüketicileri mağdur ettiğinden, devletin ekmek piyasasına müdahale etmesi gündeme gelmektedir. Bu çalışmanın amacı Rekabet Kurumunun ekmek piyasası ile ilgili verdiği kararları incelemek ve ekmek piyasasındaki rolünü ortaya koymaktır. Çalışmada doküman tarama yöntemi kullanılmış olup, Rekabet Kurumunun verdiği 73 adet karar ayrıntılı bir şekilde mercek altına alınmıştır. Devletin, Rekabet Kurumunun verdiği kararlar ile ekmek piyasasında etkin olduğu ve aksak rekabeti önemli ölçüde önlediği belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

Bread is one of the most basic consumption items. The tendency of bread producers to maximize their profits forces the bread market to monopolize. The distortion of perfect competition victimizes the bread consumers. In this case, state intervention in the bread market becomes legitimate. The aim of this study is to investigate the ways of direct and indirect intervention of the state in the bread market. Document review method has been used in the study, and the legislation directly related to the study has been examined in detail. It has been determined that the state intervenes in the bread market in 3 ways. Namely; bread production, price fixing and decisions to regulate imperfect competition. It has been determined that the state is effective in the bread market and that there are decisions to prevent imperfect competition.

Keywords