SANAT VE İLETİŞİM BAĞLAMINDA EVRİM ÖZESKİCİ RESİMLERİNİN ANALİZİ

Author:

Year-Number: 2021-43
Number of pages: 543-554
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sanat, her çağda bulunduğu coğrafyanın ve gelişen şartlarının doğrultusunda farklılıklar gösteren bir enstrümandır. İnsanlar da teknolojilerle çağın değişen ve gelişen serüveni içerisinde yeni oluşumlara farklı mücadelelere tanık olmaktadırlar. Sanatçılar ise bu döngü içerisindeki değişime ayak uydurarak çağın özelliklerini içinde barındıran izlerini eserleriyle yansıtmaktadırlar. Bu sanat eseriyle toplumda kurulan iletişimin sonucunda ortaya çıkan oluşumlara tanık olan sanatçılarla çeşitli bilgi alışverişleri de söz konusu olmaktadır. Günümüzde sanatçı kimliğiyle ön plana çıkan, Evrim Özeskici de eserlerinde insanın ruhsal sıkıntıları çerçevesindeki zayıf noktaları ile toplumdaki yabancılaşmayı ve sebeplerini neden-sonuç ilişkisi içinde incelemektedir. Böylece sanatçı insanın bilinen sonu ile bilinmeyen ya da bilmekten kaçınılan başlangıçlarına ulaşmayı hedeflemektedir. Bu çalışmada sanat ve iletişim arasındaki etkileşim unsurları değerlendirilerek Evrim Özeskici’nin resim çalışmalarının analizi yapılmaya çalışılmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden örnek olay yöntemi ve gözlem tekniği kullanılmıştır.

Keywords

Abstract

Art is an instrument which differs in every age in accordance with the geography and development conditions. Human beings also witness new formations and different struggles with technology within the changing and developing adventure of the age. By keeping up with the change in this cycle, artists reflect the traces of the era with their works.Various information exchanges are also taking place with the artists who witness the formations that emerge as a result of the communication established with these works of art in every society. Evrim Özeskici, who stands out with his artist identity today, examines the weak points and alienation in society within the framework of the mental distress of human beings, and its causes in a cause and effect relationship. Thus, the artist aims to reach the common end of the human being and the beginnings that are unknown or avoided to be known. This study, by evaluating the interaction elements between art and communication, the paintings of Evrim Özeskici have been analyzed. Case study method and observation technique were used among the qualitative research methods.

Keywords