ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN TÜMEVARIMSAL AKIL YÜRÜTME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 741-754
Year-Number: 2021-43

Abstract

Tümevarımsal akıl yürütme özel durumlardaki ilşkilerden yararlanarak genel durum hakkında çıkarımda bulunma, varsayımlarını doğrulamayı içeren bir süreçtir. Bu çalışmanın amacı ortaöğretim öğrencilerinin tümevarımsal akıl yürütme sürecini incelemektir. Çalışmanın katılımcılarını 9, 10, 11 ve 12. sınıfa devam eden 188 ortaöğretim öğrencisi oluşturmaktadır. Veriler gönüllü öğrencilerden yazılı olarak toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yapılmıştır. Toplanan veriler tümevarımsal akıl yürütme aşamalarına (gözlemleme, gözlemlerin organizesi, yordama, yordamanın testi, genelleme, genellemenin testi) göre incelenmiştir. Bu aşamalara göre sınıf düzeyi temele alınarak frekans ve yüzde tabloları oluşturulmuştur. Bu sayede hem aşamalar arasında hem de sınıflar arasında karşılaştırmalar yapılmıştır. Elde edilen bulgular yordamanın testi ve genellemenin testi aşamalarını öğrencilerin daha az sergilediğini göstermiştir. Ayrıca şekil verilmeyen sorularda başarının daha düşük olduğunu göstermiştir.

Keywords

Abstract

Inductive reasoning is a process that involves making inferences about the general situation and verifying its assumptions by using the relations in special situations. The aim of this study is to examine the inductive reasoning process of secondary school students. Participants of the study consist of 188 secondary school students attending the 9th, 10th, 11th and 12th grades. The data were collected in writing from volunteer students. Content analysis was made in the analysis of the data. The collected data were analyzed according to the stages of inductive reasoning (observation, organization of observations, prediction, test of prediction, generalization, test of generalization). According to these stages, frequency and percentage tables were created based on the class level. In this way, comparisons were made both between stages and between classes. The findings obtained showed that students exhibited less of the test of the prediction and the test of generalization. It also showed that success was lower in unformed questions.

Keywords