ÖRGÜTLERDE PROFESYONELLERİN YÖNETİMİ SORUNU VE TÜRKİYE’DE AKADEMİSYENLERE YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Author:

Number of pages: 718-740
Year-Number: 2021-43

Abstract

Profesyonel, mesleğini icra etmek için yüksek eğitim gören, bu eğitimi bilgi, beceri ve yeteneğiyle uzmanlığa dönüştüren, bunu belli süre pratikte uygulayıp profesyonellik payesiyle bağımsız faaliyete hak kazanan kişidir. Ancak serbest profesyonellerin dışında ücretli profesyonel olarak adlandırılan ve mesleğini örgüt içinde icra eden maaşlı profesyoneller çeşitli sorunlarla karşılaşırlar. Üniversite gibi örgütlerde çalışan akademisyenler bu tarz sorunlarla karşılaşan profesyonellerdir. Türkiye'de üniversitelerde akademisyenlere yönelik yürütülen bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış, yarı yapılandırılmış mülâkat tekniğiyle veriler oluşturulmuş, içerik analizine göre hazırlanmıştır. Kariyerinin üst noktasında hiç yöneticilik yapmayan, hâlihazırda yöneticilik yapan ve daha önce yöneticilik yapmış akademisyenlerle yürütülen bu araştırmada; kimlik, özerklik, denetim, meslekten ve kurumdan ayrılmalar, cinsiyet ayrımcılığı ve idarî sorunların olduğu belirlenmiştir. Sorunların ağırlık merkezini akademisyenlerin zihinsel daralma içinde olmaları oluşturmaktadır. Profesyonel ve entelektüel olmalarına rağmen, hem entelektüel hem de devlette maaşla çalışan statüde olmalarından dolayı sorunlar yaşamaktadırlar. Sorunların yazın alanıyla kısmen örtüştüğü, zaman ve süreç açısından farklar içerdiği görülmektedir.

Keywords

Abstract

Professional is a person who has higher education and transforms this education into a specialization powered with knowledge and ability. They apply it to a certain practice and gain an independent activity aspect, using this as professionalism. However, other than freelance professionals, there is also a high demand for professionals, who carry out their professions in an organized structure. These professionals have problems in the organizational process. Academics, who work in an organized structure in the university, are professionals confronted with such problems. In this qualitative study that carried out with the academicians, the data is prepared according to half-structured interview technique and content analysis. The study was conducted with managing and non-managing advanced career stage academics. Problems such as self-rule, control, organizational and professional leave of employment and problems with gender bias and administration were observed. The core problem is the mental contraction of academics. Although being professionals and intellectuals, they are facing problems due to being government workers. It was observed that these problems overlap with the field of literature partly, however with some differences in regards to time and process.

Keywords