ERKEN MODERN DÖNEMDE MACHIAVELLI, YARAR, ÇIKAR VE DEVLET MUHAFAZASI

Author:

Year-Number: 2020-37
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 1866-1878
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

1494 yılında Fransızların İtalya’ya girmesiyle başlayan İtalyan Savaşları yalnızca Apenin Yarımadası’nın kaderini etkilemekle kalmadı; aynı zamanda, devlet ve devlet yönetimi gibi alanlarda önemli kırılmalar yaşanmasına neden olmuştur. İtalyan coğrafyasının yabancı hegemonyası karşısında çaresiz kalması birçok İtalyan düşünürün dikkatini çekerek yabancılara karşı kendilerini nasıl muhafaza etmesi gerektiğiyle ilgili fikirlerin ortaya çıkması ile sonuçlanmıştır. Şüphesiz, bu fikirlerin en sarsıcı olanı kaleme almış olduğu Hükümdar adlı eseri ile Floransalı devlet adamı Niccolo Machiavelli tarafından ortaya atılmıştır. Orta Çağ boyunca kaleme alınmış olan benzerlerinden farklı olarak herhangi bir dini, ahlaki veya etik düşünceye bağlı kalmayan Hükümdar adlı eserinde, Floransalı yazar yarar ve çıkar gibi odaklara ehemmiyet göstererek geleneksel hükümdar ve devlet düşüncesine karşı çıkmıştır. Aynı şekilde, diğer bir Floransalı yazar Francesco Guicciardini de Machiavelli ile benzer düşünceleri paylaşarak devletin öncelikle kendi faydasını ve çıkarını düşünmesi gerektiğinin altını çizmiştir. Her iki düşünürün bu düşünceleri zaman içerisinde Avrupa’da büyük bir polemik konusu haline gelmiş ve Giovanni della Casa, Giovanni Botero, Paolo Rosello, Giralomo Frachetta gibi isimler de bu tartışmaya katılarak onlara karşı bir görüş oluşturmaya çalışmışlardır.

Keywords

Abstract

The Italian Wars, starting with the French entry into Italy in 1494, not only affected the fate of the Apennine Peninsula; but also it caused important breaks in issues like state and state government to protect their state and territory. The fact that many regions in the Italian geography are in desperate straits against foreign hegemony and entirely under their control has captured the attention of many Italian writers, resulting in the emergence of ideas about how Italians should defend themselves against foreigners. Without any doubt, most shocking of these ideas were suggested by the Florentine statesman Niccolo Machiavelli with his work called The Prince. The Florentine writer opposed the traditional ruler and the idea of the state by paying attention to the interests such as benefit and expedience in his work titled The Prince, which does not abide by any religious, moral, or ethical thoughts, unlike its counterparts. In the same way as Machiavelli, another Florentine writer Francesco Guicciardini highlighted that the state should first consider its interests and expedience by sharing same ideas with the Florentine writer. Within time these ideas of both Florentine writers gave rise to great polemical issue in Europe and later on, names such as Giovanni della Casa, Giralomo Frachetta, Giovanni Botero and Paolo Rosello participating in that discussion tried to bring up the opposite views against their arguments.

Keywords