RASTGELE SEÇİLEN SİNEMA AFİŞLERİNİN GRAFİK TASARIM İLKELERİ VE SİNEMA AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2020-37
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 1972-1981
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sinema ve grafik tasarımın iç içe olduğu dünyamızda sinemanın öneminden ve grafik tasarımla ilişkisinden bahsedilmiştir. Sinemada kullanılan yöntemlerle anlatılmak istenenin nasıl ele alındığı ve izleyiciye nasıl ulaştırılması gerektiği üzerinde durulmuştur. Bu nedenle sinemaya büyük katkı sağlayan ve sinemanın günümüzde önemli bir yere gelmesinde önemli bir yere sahip olan grafik tasarımın sinema afişleri sayesinde izleyiciye verilmek istenen mesajla görsel iletişimin gerekli olduğu ele alınmıştır. Afişin önemi ve değerlendirme kriterleri göz önünde bulundurularak yaratıcı film afişleri incelenmiştir.

Keywords

Abstract

In the world where cinema and graphic design are intertwined, the importance of cinema and its relation with graphic design are mentioned. The methods used in cinema are discussed and how the audience is addressed. For this reason, it is considered that visual communication is necessary with the message to be given to the audience with the help of the cinema posters of the graphic design, which has a significant contribution to cinema and has an important place in today's cinema. Considering the importance of the poster and the evaluation criteria, creative film posters were examined.

Keywords