Pozitif Örgütsel Davranışın Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi

Author:

Year-Number: 2020-30
Number of pages: 334-342
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İşletmelerin kuruluş amacı kar etme, büyüme ve varlığını sürdürmedir. Mal ve hizmet üreten bütün işletmeler çalışanlarının duygu, düşünce ve verimlilikleri konusuna önem vermekte ve bu konuda araştırmalar yapmaktadır. Bu araştırmaların temel nedeni ise verimliliği artırmaktır. İşletmelerin büyümesi ve gelişmesi için nitelikli iş gücüne her zaman ihtiyaç duyulmuştur. Nitelikli iş gücünün geliştirilmesi için de sürekli yeni araştırmalar yapılmaktadır. Pozitif örgütsel davranış, çalışanların psikolojik olarak zayıf yönlerinin ortadan kaldırılarak güçlü birer faktöre çevrilmesi ile birlikte bireyin güçlü yönlerinin daha fazla ön plana çıkarılarak zayıf yönlerin bir şekilde kendi kendine yok olmasını sağlamayı hedeflemektedir. Bu şekilde pozitif örgütsel davranış gerçek anlamda bireyin kendisini daha güçlü hissetmesini ve kendisini keşfetmesini sağlamaktadır. Bunun sonucu da çalışanların örgütsel bağlılığı üzerinde doğrudan etkili olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, pozitif örgütsel davranışın örgütsel bağlılığa etkisinin incelenmesidir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre pozitif örgütsel davranışın örgütsel bağlılığa olumlu etkisinin olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

The establishment purpose of the enterprises is to make profit, grow and survive. All businesses producing goods and services attach importance to the emotions, thoughts and productivity of their employees and conduct research on this issue. The main reason for these studies is to increase productivity. Qualified workforce is always needed for the growth and development of businesses. New researches are constantly being made to develop qualified workforce. Positive organizational behavior aims to eliminate the psychological weaknesses of the employees and turn them into strong factors, thus strengthening the individual's strengths and making the weaknesses disappear by themselves. In this way, positive organizational behavior makes the individual feel stronger and discover himself / herself. This has a direct impact on organizational commitment. The aim of this study is to investigate the effect of positive organizational behavior on organizational commitment. According to the findings obtained in the study, it was observed that positive organizational behavior had a positive effect on organizational commitment.

Keywords