TAKIM ÇALIŞMASINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER: ARTVİN İL EMNİYET TEŞKİLATINDA BİR ÇALIŞMA

Author:

Year-Number: 2019-26
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2042-2056
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Takım çalışması, günlük hayatta hemen her alanda uygulanabilir. Takım çalışması ortak bir hedefe ulaşmak için birlikte çalışan grup üyeleri olarak tanımlanabilir. Takım çalışması ve buna bağlı olarak takım performansı, şirketlerin staretejilerini önemli derecede etkilemektedir. Takım çalışmasının başarılı bir şekilde uygulanması sonucunda takım içerisinde çalışanların performanslarının artacağı dolayısıyla işletmenin daha verimli olmasına fırsat yaratarak rakipleri ile olan yarışta onları ön plana çıkaracaktır. Takım çalışmasının getirdiği en büyük avantaj, çalışanların toplam performansının büyük bir sinerji yaratacak olmasıdır. Bu araştırmada, takım çalışmasının çalışan performansı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Likert Ölçeği'ne sahip 32 soruyu içeren bir anket kullanılmıştır. Artvin ve ilçelerinde polis teşkilatında çalışan 107 görevliye anket verilmiş toplanan veriler SPSS.22 ile analiz edilmiştir. Bu çalışma seçilen tüm faktörlerin ekip çalışması ile anlamlı bir ilişki içinde olduğunu göstermiştir. Bu araştırmada, Etkin İletişim, Güven Düzeyi, Liderlik ve Hesap Verebilirliğin çalışan performansı üzerinde olumlu ve önemli bir etkiye sahip olduğu tespit edildi.

Keywords

Abstract

Teamwork can be easily practiced in almost all areas of daily life. Teamwork can be defined as group members working together to achieve a common goal. Teamwork and consequently team performance have a significant impact on the strategy of companies. As a result of the successful implementation of the teamwork, the performance of the employees within the team will increase, thus enabling them to be more productive and will make them stand out in the race with their competitors. The biggest advantage of teamwork is that the performance of the employees will create a great synergy. In this study, the effect of teamwork on employee performance was investigated. A questionnaire including 32 questions with Likert Scale was used. A questionnaire was given to 107 officers of the police in Artvin and its districts and the collected data were analyzed with SPSS.22. This study showed that all selected factors had a significant relationship with teamwork. This study found that Effective Communication, Confidence Level, Leadership and Accountability have a positive and significant effect on employee performance.

Keywords