Konya İli Gastronomi Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesi

Author:

Number of pages: 115-129
Year-Number: 2020-28

Abstract

Alternatif bir turizm şekli olarak kabul edilen gastronomi turizmi, turistlere yeni yiyecek-içecek deneyiminin kazandırılmasının yanı sıra seyahat ettikleri yörenin kültürünü ve geçmişini tanıma imkânı da sunmaktadır. Son yıllarda, bir yörenin sahip olduğu yiyecek ve içeceklerin turizm açısından öneminin anlaşılması ile gastronomi ve turizm arasındaki bağlantı turist çekiciliği açısından kuvvetlendirilmiştir. Bu çalışma, Konya ilinin gastronomi unsurlarını ön plana çıkarmak, Konya ili için gastronomi turizmini değerlendirmek ve gastronomi turizminin geliştirilmesi için öneriler geliştirmek amacıyla yürütülmüştür. Araştırma kapsamında; verilerin elde edilmesinde nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği kullanılmıştır. Konya ilinin gastronomi unsurlarının değerlendirilmesi, gastronomi ve gastronomi turizmi potansiyelinin derinlemesine irdelenmesi, ileriye dönük geliştirici ve yaygınlaştırıcı etkilerin tespit edilmesi ve bu yönde gerekli tedbirlerin alınması açısından Konya ili turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde yönetici konumunda çalışanlar, işletme sahipleri ve uzmanlık alanı turizm olan akademisyenler ile görüşme yapılmıştır. Bu kapsamda; görüşülmüş ve araştırmaya katılmaya gönüllü 35 kişi araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Daha önce yapılan benzer çalışmalarda kullanılmış sorular derlenerek yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmış ve kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; Konya ilinin gastronomi şehri olabilecek bir potansiyele sahip olduğu, ancak diğer gastronomi turizmi şehirlerine göre daha çok yolun başında olup yapılacak çok işlerin olduğu ortak kanısına varılmıştır.

Keywords

Abstract

Gastronomy tourism, which is regarded as an alternative form of tourism, gives new food and beverage experience to tourists. And also it gives them chance to know the culture and history of the region where they had visited. Recently, the link between gastronomy and tourism has been strengthened to attract tourist attraction. But we should understand the importance of food and beverage culture of a region to link between gastronomy and tourism. We performed present research to highlight the elements of gastronomy in Konya and to offer suggestions for the development of gastronomy tourism. We preferred interview technique which is one of the qualitative research methods to obtain data. We had interview with managers, business owners and academicians who are experts in tourism to identify the gastronomic elements of Konya, to elaborate the potential of gastronomy and gastronomy, to detect the prospective development and proliferation of gastronomy tourism and to take required precautions in this context. The sampling is consisting of 35 people whose specialty is tourism. The respondents in the sample participate voluntarily in the research. We formed a questionnaire consisting of semi-structured interview question items which are gathered from the former researches in the literature. Research findings demonstrate that Konya province has potential to be a gastronomy city but it is on the bottom rung by comparison with others, and researchers and practitioners should put more effort forth to accomplish.

Keywords