KADINLARIN OMUZLARINDA BÜYÜYEN ÜLKE: KIRGIZİSTAN

Author:

Year-Number: 2019-26
Number of pages: 1978-1986
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

toplumda kadınların aileyi kalkındırmaya yönelik çalışmaları ve ailenin maruz kaldığı durumlar, aile içi şiddet, bunun çocuklar üzerindeki psikolojik ve sosyal etkileri, çocukların davranışlarında gözlenen sorunlar ele alınmıştır. Sovyetlerin dağılımıyla işsiz kalan, günlük hayatını sürdürmede zorlanan ailelerde birçok kadın, çocuğuna iyi gelecek kurmak ve hayat standartlarını iyileştirmek amacıyla gıda veya ufak-tefek şeyleri satmak için pazarlara, sonraları yurt dışına göçmen işçi olarak çıkmaya başlamışlardır. Bu sebeplerden dolayı günümüz Kırgızistan’ında çok sayıda çocuk, dağılmış ailelerde yetişmektedirler. Günümüz şartlarında Kırgızistan Toplumda sosyo-ekonomik gelişmelerin etkisiyle aile, geleneksel anlayıştan yavaş yavaş uzaklaşmış, kendi önemini kaybetmiş, aile fertleri arasında bağ zayıflamış, yeni tip parçalanmış aileler meydana gelmiştir. Toplumda sahipsiz, bakımsız kalan çocuklar, çeşitli sosyal ve psikolojik sorunlarla karşı karşıya kalmışlardır. Bununla birlikte kadınların, toplumun her alanında çalışmaya başlamaları ve gurbetçi anlayışla yurt dışına çıkıp geçimlerini sağlamaları yeni bir kimlik gelişimini sağlamıştır. Kırgız kadınların kendi benlik ve sosyal kimlikleri üzerinde olumlu algı gelişmiştir. Dolayısıyla ülkenin büyümesi ve gelişmesi onların çalışmaları ve üretmeleriyle ilişkili hale gelmiştir. Kırgızistan devleti, kadınların çalışma sahası ve istihdam alanlarını yasalarla geliştirip onların önünü açtıkları takdirde, yakın gelecekte Kırgız kadınların ülke ekonomisine oldukça katkı sağlayacağı söylenebilir.

Keywords

Abstract

After the collapse of the Soviets in 1991, Kyrgyzstan experienced radical, political and economic changes. In this study, the studies of women in the society towards the development of the family and the situations that the family is exposed to, the domestic violence, its psychological and social effects on children, and the problems observed in children's behavior are discussed. In the families of the unemployed who were forced to continue their daily lives with the distribution of the Soviets, many women started to go to the markets as migrant workers and later to sell food or small items in order to establish a good future for their children and improve their living standards. Because of these reasons, many children in today's Kyrgyzstan are raised in dispersed families. Kyrgyzstan In today's conditions, with the effect of socio-economic developments in the society, the family gradually declined from the traditional understanding, lost its importance, weakened the bond between the family members and new types of fragmented families. The children, who are left unattended in the society, have faced various social and psychological problems. In addition to this, the fact that women started working in all areas of society and going abroad with their expatriate understanding provided a new identity development. Kyrgyz women have developed a positive perception of their self and social identity. Therefore, the growth and development of the country has become related to their work and production. It can be said that Kyrgyz women will contribute to the economy of the country in the near future if the Kyrgyz state, by developing and paving the way for women, to improve their working and employment fields by law.

Keywords