MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ DİJİTAL MUHASEBE OKUR YAZARLIKLARI İLE İLGİLİ KOCAELİ İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2019-26
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 1884-1891
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ekonomik gelişmeler beraberinde karmaşıklığı da getirmektedir. Bu karmaşıklıklardan biri de dijital dönüşüm ve buna uyum süreçleridir. Tüm kurumlar ve meslekler dijital dönüşüm sürecinden doğal olarak geçmek zorundadır. Muhasebede kullanılan dijital teknolojilerin seçiminde kararlar verebilmeyi sağlayan yeterlilik düzeyi muhasebe okur yazarlığı olarak belirtilebilir. Muhasebede dijital okuryazarlık, muhasebe alanında uzun vadede müşteri memnuniyetine yönelik kararlara yönelik farkındalığı gösterir. Bu nedenle muhasebe elemanlarının dijital okur yazarlığı büyük önem kazanmaktadır. Bu çalışmada,dijital sistemlerin muhasebe meslek mensupları tarafından okuma ,anlama ve uygulama boyutlarında incelenmeye çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda, muhasebe meslek mensuplarına bir anket uygulanmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan ‘Kişisel Bilgi Formu’ ile Tekbaş,Kurnaz&Azaltun(2018) tarafından geliştirilmiş ‘Muhasebe Meslek Mensuplarının Dijital Ürünlere Yönelik Tutum Ölçeği’ aracılığıyla toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 20.00 programı ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, muhasebe meslek mensupları kullandıkları dijital ürünleri genel olarak verimli buldukları, bu ürünleri kullanabilme hususunda kendilerini yeterli gördükleri ve meslekleriyle ilgili dijital gelişmeleri yakından takip ettikleri tespit edilmiştir. Ancak dijital sistemlerin kullanımına yönelik verilen eğitimlerin yetersiz olduğu ifade edilmiştir. Bu sonuçlarda, dijital muhasebe okuryazarlığının gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Keywords

Abstract

The economic complex brought about complexity. One of these complexities is the process of digital transformation and adaptation. Digital transformation management of all institutions and professions.The level of proficiency that enables decision making in the selection of digital technologies used in accounting can be specified as accounting literacy. Digital literacy in accounting shows awareness of long-term customer satisfaction decisions in accounting. For this reason, digital literacy of accounting staff is gaining great importance. In this study, it is tried to examine the digital systems in terms of reading, understanding and application dimensions by professional accountants. For this purpose, a questionnaire was applied to professional accountants. The data were collected through the ‘Personal Information Form prepared by the researchers and the um Attitude Scale of Professional Accountants towards Digital Products developed by Tekbaş, Kurnaz & Azaltun (2018). The data obtained were analyzed with SPSS 20.00 program. As a result of the research, it was found that professional accountants found the digital products they use generally efficient, they considered themselves sufficient to use these products and they closely followed the digital developments related to their profession. However, it was stated that the trainings given for the use of digital systems were insufficient. In these results, it reveals the necessity of digital accounting literacy.

Keywords