OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA YABANCILARA VERİLEN İMTİYAZLARIN GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNE ETKİLERİ

Author:

Number of pages: 1702-1708
Year-Number: 2019-25

Abstract

Ayrıcalık ve üstünlük anlamı taşıyan imtiyaz kavramı ekonomi, hukuk ve tarih alanlarında karşımıza çıkmaktadır. Özellikle Osmanlı Devleti tarihinde yabancılara birçok imtiyaz verilmiştir. Bu imtiyazlar ekonominin önemli unsurlarından biri olan yerli girişimciliği olumsuz etkilemiştir. 1838 yılında İngiltere ile imzalanan Serbest Ticaret Antlaşması yabancılara önemli imtiyazlar sunmaktaydı. Daha sonraları başka ülkelerle yapılan antlaşmalarda verilen imtiyazlarla birlikte Osmanlı ekonomisinin çöküşü hızlanmıştır. Bu çalışmada yabancılara verilen ticari imtiyazların Osmanlı Devleti ekonomisine ve girişimciliğe yapmış olduğu etki açıklanmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda imtiyaz ve girişimcilik kavramları ve yabancılara verilen imtiyazlar açıklanarak bu imtiyazların Osmanlı ekonomisine ve girişimciliğe etki değerlendirilmiştir.

Keywords

Abstract

The concept of concession, which means privilege and superiority, appears in the fields of economics, law and history. Especially in the history of the Ottoman Empire, many concession were given to foreigners. This concession has a negative impact on the domestic entrepreneurship, which is one of the important elements of. Economy. The Free Trade Agreement signed with England in 1838 offered important concessions to foreigners. With the concessions granted in later agreements with other countries, the collapse of the Ottoman economy has accelerated. In this study, it is tried to explain the effect of commercial concessions given to foreigners on Ottoman economy and entrepreneurship. In this respect, the concept of concession and entrepreneurship and foreigner concessions are explained and the impact of these concessions on the Ottoman economy and entrepreneurship was evaluated.

Keywords