TÜKETİCİLERİN ARI ÜRÜNLERİ SATIN ALMA TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER (BİR YAZIN TARAMASI)

Author:

Year-Number: 2019-26
Number of pages: 1774-1784
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Son zamanlarda işitsel ve görsel basında arı ürünlerine yönelik kampanyalar sürekli artmakta tüketicileri etkilemeye yönelik çalışmalar birer iletişim ve reklam aracı olarak kullanılmaktadır. Günümüzde teknolojide yaşanan hızlı değişim ve artan yaşam standartları paralelinde değişen istek ve beklentiler tüketici tercihlerinde önemli değişikliklere neden olmaktadır. Bu kapsamda tüketicilerin satın alma tercihlerini sosyo-ekonomik, demografik ve psikolojik vb. faktörler etkilemektedir Bu çalışmada tüketicilerin arı ve arı ürünleri satın alma tercihlerini etkileyen faktörler yazın taraması aracılığıyla incelenmektedir. Bu amaç doğrultusunda tüketicilerin arı ve arı ürünlerine yönelik algılarını; ürünün niteliği, ürünün marka değeri, ürünün temin yeri, reklam, ambalaj türü, tüketici memnuniyeti ve tercih edilen ürün çeşidi etkilemektedir. Tüketicilerin satın alma tercihlerini etkileyen faktörlerin tespitine yönelik gerçekleştirilen çalışmada elde edilen bulgular tüketicilerin büyük çoğunluğunun öncelikle bal tüketiminde bulunduğunu ve daha sonra diğer arı ürünlerine yöneldiklerini ortaya koymaktadır. Bu çalışmada tüketicilerin bal dışındaki arı ürünleri hakkında yeterli bilgilerinin bulunmadığı ve bu ürünlerden yeterince faydalanmadıkları tespit edilmiştir. Bu noktada bal dışındaki arı ürünlerine yönelik tanıtımın ve bilgilendirmenin artırılması gerekmektedir.

Keywords

Abstract

Recently, the number of campaigns for bee products has been continuously increasing in the auditory and visual media, and efforts to influence consumers have been used as communication and advertising tools. The rapid change in technology today, and the demands and expectations changing in parallel with the increasing living standards lead to significant changes in consumer preferences. In this case, socio-economic, demographic, and psychological factors affect consumers' buying preferences. In this study, the factors that affect consumers' preferences in buying bees and bee products are examined through a literature review. In line with this purpose, the quality of the product, the brand value of the product, the place from where the product is obtained, advertising, packaging type, consumer satisfaction, and the preferred product type affect consumers' perceptions of bee and bee products. The findings of the study, which was conducted to determine the factors affecting consumers' buying preferences, reveal that the vast majority of consumers primarily consume honey and then turn to other bee products. In this study, it was found that consumers do not have sufficient information about bee products other than honey, and they do not benefit enough from these products. At this point, it is necessary to increase promotion and informative activities for bee products other than honey.

Keywords