Demiryolu Taşımacılığının Lojistik Ve Çevre Açısından Önemi

Author:

Year-Number: 2019-19
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 915-925
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada demiryolu taşımacılığının lojistik ve çevre açısından önemi araştırılmıştır. Çalışmada konu ile ilgili ikincil verilerden faydalanılmıştır. İlk trenin icadından günümüze demiryolu taşımacılığı çok büyük evrimler geçirmiştir. Demiryolu taşımacılığı günümüzde önemini korumaktadır. Osmanlı döneminden günümüze Türkiye’de demiryolu taşımacılığı önemini korumaktadır. Ancak Türkiye, gelişmiş ülkelerdeki hızlı tren taşımacılığı ile yeni tanışmıştır. Ekonomik, güvenilir, çevreci ve lojistik açısından çok önemli olan demiryolu taşımacılığına sektördeki yerini korumaya devam edecektir. Artık Türkiye’de demiryolu taşımacılığı Devlet politikası haline getirilmelidir.

Keywords

Abstract

In this study, the importance of railway transportation in terms of logistics and environment has been investigated. In this study, secondary data related to the subject were used. From the invention of the first train to the present day, rail transport has undergone great evolution. Railway transportation is still important today. From the Ottoman to Turkey today rail transport remains important. Turkey, however, has just met with the new high-speed railway transport which has been in developed countries. It will continue to maintain its place in the sector of railway transportation, which is very important in terms of economic, reliable, environmental and logistic. Now rail transport should become state policy in Turkey.

Keywords