Ucuzluk Mağazalarında Çalışanların Duygusal Zekâ Değerlendirmeleri

Author:

Year-Number: 2019-19
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 867-873
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ucuzluk mağazaları alışveriş sektöründe ülkemizde çok yaygın olup, bu çalışma ile sektörde çalışanların kendilerini duygusal zekâ açısından değerlendirmeleri amaçlanmaktadır. Yapılan analizler, çalışanların genellikle kendilerini duygusal zekâ olarak iyi bir düzeyinde görürken bu konuda olumsuz durumdakilerden etkilenmenin kötü olabileceğini düşündüklerini göstermektedir. Eğitim seviyesi arttıkça duygusal zekâ konusunda insanların olumsuz örneklerden etkilenebileceklerini düşünenler azalmakta, orta seviyede mesai saati olanlar ise bu olumsuz etkiyi daha çok görmektedirler. Kadınlar, bekârlar ve mesai saati en fazla olanların duygusal zekâ seviyelerini daha yüksek olarak değerlendirdikleri görülmektedir.

Keywords

Abstract

Cheapness stores are very common in our country and through this study; it is aimed at to provide self-evaluation of emotional intelligence by employees working there. Analysis conducted implies that people find themselves in a good position in terms of emotional intelligence generally, while have concerns of being affected negatively by those who have low level of emotional intelligence. As education level increases, the believers of negative impacts of people of low level emotional intelligence decreases and people with a moderate level of working hours evaluate the negative impacts more. Besides females, singles and people with the highest level of working hours evaluate their emotional intelligence level as the best.

Keywords