Tarım Politikası ve Türkiye’de 2002 Yılı Sonrası Uygulanan Tarımsal Destekler

Author:

Year-Number: 2019-19
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 790-804
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanların yerleşik hayata geçmesinden itibaren tarım da insanlık tarihinin en önemli unsurlarından biri olarak süre gelmiştir. Tarım, dünya nüfusunda yaşanan yüksek artışla insanlık için daha da önemli hale gelmiştir. Tarım sektöründe, teknolojik gelişmelerin de yardımıyla günden güne artan gıda ve gıda hammadde ihtiyacının karşılanabilmesine yönelik, yeni üretim yöntemleri ve politikaları geliştirilmiştir. Çalışmada ilk olarak dünyada geliştirilen tarım politikalarının tarihsel gelişimine, tarım politika ve amaçlarının yanı sıra gelişmiş ülkelerdeki tarım politikaları sürecine de kısaca değinilmiştir. Çalışmanın devamında ise, Türkiye’de uygulanan tarım politikalarına genel bir bakış yapılmıştır. Daha sonra Türkiye’de uygulanan tarımsal destekleme politikaları ve bu politikaların amaçları ile ilgili bilgilere de yer verilmiştir. Türkiye’de değişen siyasi hükümetle birlikte 2002 yılından sonra tarım sektörüne uygulanan destekler başlıklar halinde incelenmiştir. Çalışmanın devamında ise, 2002 yılı sonrasında Türkiye tarım sektörüne ait bazı tarım istatistik ve verilerine yer verilmiş ve incelenmiştir. Çalışma bu dönemde Türkiye’de üretimi yapılan bazı tarım ürünlerinin genel değerlendirilmesi yapılması ile tamamlanmıştır.

Keywords

Abstract

Since the settling of people, agriculture has become one of the most important elements of human history. Agriculture has become even more important for humanity with the high increase in the world population. In the agricultural sector, new production methods and policies have been developed in order to meet the growing food and food raw material needs with the help of technological developments. In the study, the historical development of the agricultural policies developed in the world, agricultural policies and objectives as well as the agricultural policies in developed countries are briefly mentioned. In continuation of the study, it was made an overview of the agricultural policies applied in Turkey. Later agricultural support policies implemented in Turkey and about the objectives of these policies also are included. After changing political government in Turkey it has been analyzed in 2002 with headlines supports applied to the agricultural sector. In continuation of the study, given to Turkey in 2002 after some of the agricultural sector and agricultural statistics and data it was examined. Work was completed during this period by making some general evaluation of the production of agricultural products made in Turkey.

Keywords