Duygusal Zekâ Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenilirliğinin Akademisyenler Üzerinde İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2019-18
Number of pages: 705-709
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kendini tanıma, kontrol etme, motive etmenin yanında, kendini başka insanların yerine koyma ve amaca yönelik sosyalleşmeyi kapsayan; son dönemlerde üzerinde çok tartışılan bir kavram olan duygusal zekâ kavramı başarının kilit rolünü de üstlenmektedir. Başarıda önemi büyük olan kavramın geliştirilmesi mümkündür. Ancak geliştirilmesi için ölçülebilmelidir. Bu çerçevede çalışmada Chan’in (2006) duygusal zekâ ölçeği yapı olarak geçerliği ve güvenirliği test edilmiştir. 2006 yılı sonrası kurulan üniversitelerde görev yapan akademisyenler örnekleminde geçerliği ve güvenilirliği test edilmiş ve iyi uyuma sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

In addition to self-knowledge, control, motivation, including self-replacement and other socialization; the concept of emotional intelligence, which is a highly debated concept in recent times, also plays a key role in success. It is possible to develop the concept of importance in success. However, it should be measurable for development. In this study, Chan's (2006) test of validity and reliability as an emotional intelligence scale was tested. It is concluded that the validity and reliability of the academicians working in universities established in 2006 have been tested and found to be in good agreement.

Keywords