Ortaokul Öğrencilerinde Üstbilişsel Beceriler, Problem Çözme Kapasitesi ve Öfke Kontrolü ve İfadesi Arasındaki İlişkinin Ebeveynlerinin Sosyo-Demografik Özellikleri Bağlamında İncelenmesi

Author:

Number of pages: 525-534
Year-Number: 2019-17

Abstract

Üstbiliş bireyin zihinsel süreçlerini anlaması, takip etmesi, değerlendirmesi ve organize etmesidir. Üstbilişten anlama, problem çözme, hafıza, öğrenme gibi zihinsel süreçleri takip etmek ve organize etmek için faydalanılır. Öfke kontrolü ise kişisel olarak farklılık gösterebilen, bireyin diğer bireylerle yaşadığı problemlerde ne derece sakin kalabildiği ve ne derece kendini denetleyebildiğidir. Çocukluktan yetişkinliğe geçiş evresi olan ergenlik, bireyin fiziksel, bilişsel ve psikolojik olarak birçok değişim geçirdiği ve asıl kimliğini kazandığı evredir. Ergenlik, kişinin hayatında en çok sorunla yüz yüze geldiği dönemdir ve bu dönemin kendine özgü özellikleri sebebiyle problem çözme süreci karmaşık bir hale gelmektedir. Bu dönemde ergenlerde, yaşa bağlı olarak üstbiliş farkındalıklarında artış olduğu bulunmuştur. Bu araştırma, ergenlik dönemindeki bireylerde problem çözme kapasitesi, üstbiliş ve öfke kontrolünün ilişkisini anlamak amacıyla yapılmıştır. Ayrıca üstbiliş ile cinsiyet, anne ve babanın eğitim durumu, gelir durumu gibi çeşitli değişkenler arasındaki ilişkinin araştırılması da hedeflenmiştir.

Keywords

Abstract

Metacognition is the meaning, follow-up, evaluation and organization of the individual's mental processes. Metacognition is used to follow and organize mental processes such as comprehension, problem solving, memory, learning. Anger control is the degree to which an individual can remain calm and control himself or herself in problems that he or she has not experienced with other individuals. Adolescence, the transition from childhood to adulthood, is an event in which the individual undergoes many changes physically, cognitively and psychologically, earning his true identity. Adolescence is the period when one faces the most problems in one's life, and the problem-solving process becomes complicated due to its unique characteristics. In this period, adolescents were found to have an increase in metacognition awareness, depending on age. This research was conducted to understand the relationship between problem solving capacity, metacognition and anger control in adolescents. It is also aimed to examine the relationship between metacognition and some socio-demographic variables such as gender, educational status of the parents, and income status.

 

Keywords