Həndəsə Məzmun Xəttinin Öyrədilməsində Alqoritmin Sözlərlə Təsvir Üsulunun Tətbiqi İlə Şagirdlərin Nəzəri Biliklərinin Formalaşdırılması

Author:

Number of pages: 291-295
Year-Number: 2019-15

Abstract

Antik çağlardan beri insanlar geometrini bir bilim olarak öğrenmişlerdir. Geometri önce zemin ölçüm çalışmaları, daha sonra da şekillerin özelliklerinin incelenmesiyle çalışılmıştır. VII-IX derecelerinde, Azerbaycan okullarındaki geometri içerik çizgisi, düzlemde geometrik figürlerin özelliklerinin sistematik bir eğitimidir, mekansal hayaller yaratır, mantıksal düşünme geliştirir ve komşu konuları (fizik, coğrafya, resim vb.) öğrenmemize yardımcı oluyor. Çalışmak için gerekli cihazı geliştirir. Amaç, üst sınıflarda (X-XI notları) stereometri ünitesinin geometrisinin (mekansal rakamlar) incelenmesi için bir temel oluşturmaktır. X-XI sınıflarının geometri içeriğini incelemenin temel amacı, öğrencilerdeki mekansal figürler hakkında hayal gücü oluşturmak ve geliştirmek, onlara temel özellikleri öğretmek ve uzay yüzeyi ve uzaysal figürlerin hacminin becerilerini ve alışkanlıklarını oluşturmaktır. Geometri, doğasına göre algoritmik özelliklere sahiptir. Çünkü problemin çözümü ve tek bir teorik problemin geometrisi, belirli işlemlerin ardışık yürütülmesiyle gerçekleştirilir - adımlar (siparişler). Bu işlem, bilindiği gibi, belirli bir algoritmadan başka bir şey değildir. Geometri konularının algoritmik temeli çalışırken geometriyi daha hızlı ve derinlemesine öğrenmek mümkündür. Bununla birlikte, ders kitaplarında bazen teoremlerin ispatı ya da sorunun açıklamasının açıkça belirtilmediğine dikkat edilmelidir. Uygun durumlarda çözüm sürecinin kanıtını veya teoremlerin ispatını algoritize etmenin yararlı olduğunu düşünüyoruz. Öğrencilerin bağımsız bilişsel etkinliklerini geliştirmedeki problem çözme rolü matematiksel bilginin, matematiksel becerilerin ve alışkanlıkların oluşumunda büyük rol oynar. Çözümü ne kadar açık bir şekilde yorumlanırsa, o kadar çabuk anlaya bilir ve etkili bir şekilde uygulaya bilirsiniz.

Keywords

Abstract

Since ancient times, people have studied geometry as a science. Geometry first engaged in ground measurements, and then the study of the properties of figures. In the VII-IX grades, the content line "Geometry" in Azerbaijani schools is a systematic teaching of the properties of geometric figures on a plane, the formation of spatial imagination, the development of logical thinking and the development of the necessary apparatus for studying neighboring subjects (physics, geography, painting, etc.) . The goal is to create a basis for studying stereometry (spatial figures) in high school (X-XI classes). The main purpose of studying the content line “Geometry” in the X-XI grades is to create and develop the imagination of spatial figures in students, teach them basic properties, and also form knowledge, skills and habits about the spatial surface and volume of spatial figures. In accordance with its nature, Geometry has algorithmic properties. Because the solution of the problem in geometry and the proof of theorems is carried out by successively performing certain operations - steps (orders). This process, as you know, is nothing more than a kind of algorithm. It is possible to master geometry faster and deeper when introducing an algorithmic framework to topics on geometry. However, it should be noted that in textbooks sometimes the proof of theorems or the explanation of the problem is not clearly indicated. We consider it expedient to use algorithmization in the process of proving theorems and solving geometric problems. The solution of this problem develops independent cognitive activities of students, plays an important role in the formation of mathematical knowledge, mathematical skills and habits. The more clearly the solution is interpreted, the faster the students will be able to understand and apply it effectively.

Keywords