Örgütsel Yalnızlığa Bir Bakış

Author:

Year-Number: 2019-15
Number of pages: 125-130
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bireyler, hem psikolojik hem de sosyolojik bir yönü olan varlıklardır. Bireyler, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını gidermek için diğer insanlarla bir arada bulunmayı tercih ederler. Bu ihtiyaçlar giderilmediği zaman bireylerde tek başına kalma, kabul görmeme korkusu yaşayabilmektedirler. Bireyler bu korkularının sonucunda kendilerini dış dünyaya kapatırlar. Yalnızlık, tek başına kalmayı tercih etme, yabancılaşma, fiziksel yalnızlık, duygusal yalnızlık gibi farklı boyutlarda incelenebilir. Özel yaşamdaki yalnızlık, çalışma hayatına taşındığında örgütsel yalnızlık ortaya çıkmaktadır. Örgütsel yalnızlık sosyal arkadaşlık ve duygusal yalnızlık olarak iki boyutta ele alınmaktadır. Örgütsel yalnızlık bireysel ve örgütsel faktörlerden kaynaklanmaktadır. Örgütsel yalnızlık birey ve örgüt açısından olumsuz sonuçlar yaratır. Örgütsel yalnızlığın olumsuz sonuçlarını; işten ayrılma niyeti, performans düşüklüğü, dikkatsizlik, iş veriminde düşüş, iş stresinde azalma gibi belirtmek mümkündür. Çalışmanın amacını literatür taraması yaparak elde edilen bilgilerin yorumlanarak sunulması oluşturmaktadır.

Keywords

Abstract

Individuals are entities that have both a psychological and a sociological aspect. Individuals prefer to co-exist with other people to meet their psychological and social needs. When these needs are not solved, individuals may live alone and fear of not being accepted. Individuals close themselves to the outside world as a result of these fears. Loneliness can be studied in different dimensions such as choosing to remain alone, alienation, physical loneliness, and emotional loneliness. When the loneliness in private life is moved to working life, organizational loneliness arises. Organizational loneliness is discussed in two dimensions as social friendship and emotional loneliness. Organizational loneliness results from individual and organizational factors. Organizational loneliness creates negative consequences for individuals and organizations. Negative consequences of organizational loneliness; It is possible to indicate the intention to quit the job, decrease in performance, inattention, decrease in work efficiency, decrease in work stress. The aim of this study is to interpret the information obtained by literature review.

Keywords