65-70 Yaş Aralığındaki Bireylerin İnternet Ve Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Bir Araştırma

Author:

Year-Number: 2019-15
Number of pages: 30-39
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Teknolojinin günden güne ilerlemesi ve küreselleşme ile birlikte internet ve sosyal medya kullanımı da giderek artmaktadır. Genç, yaşlı hatta çok küçük yaştaki çocuklar bile internet ve sosyal medya ortamında çok yoğun bir şekilde vakit geçirmektedir. Yapılan araştırmalar da bu konuyu destekler niteliktedir. Araştırmamızda, 65-70 yaş aralığında toplam 10 kişi ile internet ve sosyal medya kullanımı üzerine odak grup görüşmesi yapılmıştır. Yapılan görüşme neticesinde; internetin ve sosyal medyanın çok etkin kullanıldığı, hayatlarının olmazsa olmaz parçası olduğu, hayatı kolaylaştırdığı, ilerleyen yaşların verdiği dezavantajları çoğu konuda etkisiz bıraktığı, güncel birçok ihtiyaçlarında internetin yardımlarına koştuğu, bankacılık ve fatura ödemesi gibi maddi işlemleri internet üzerinden yaptıkları, sosyal ağlarda her gün vakit geçirdikleri, geçmişte irtibatlarının bir şekilde kesildiği arkadaş çevresiyle sosyal medya aracılığıyla tekrar görüşebildikleri, sosyal medya ve internet ortamının kendilerince hiçbir zaman olumsuz bir durum oluşturmadığı görülmüştür

Keywords

Abstract

With the progress of technology and globalization, internet and social media usage is increasing. Even young, old and very young children spend a lot of time in the internet and social media. Research has also supported this issue. In our study, a focus group interview was made on internet and social media usage with a total of 10 people aged 65-70. As a result of the interview; internet and social media are used very effectively, they are the sine qua non of life, make life easier, adversely affect the disadvantages of advancing ages, they go to the help of the internet in many current needs, they make financial transactions such as banking and bill payments on the internet and spend time on social networks every day. In the past, it was seen that social media and internet environment did not constitute a negative situation for themselves.

Keywords