Küresel Pazarda Parlayan Çevik Şirketler

Author :  

Year-Number: 2018-14
Language : null
Konu :
Number of pages: 1130-1138
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Geleneksel bakış açısı, büyük şirketlerin her zaman üstün olduğunu ve küçüklere şans tanımadığını savunmaktadır. Ancak günümüz şartları böyle değildir, piyasada başarılı olmak için artık büyük olmak yerine, hızlı düşünmek, hızlı karar almak, rakiplere göre daha hızlı harekete geçmek başka bir deyişle çevik karaktere sahip olmak gibi yeni başarı ölçütleri kabul edilmektedir. Çeviklik, değişime hızlı bir şekilde uyum sağlama kapasitesi ve esnekliğidir. Yazılım şirketleri tarafından geliştirilen çevik yönetim tarzı başarılı sonuçlar alınmasının ardından diğer sektörlerinde dikkatini çekmiş ve çevik yönetim yaklaşımı olarak literatürdeki yerini almıştır. Çevik şirketler küresel şartlar altında değişime hızla adapte olmuşlar ve büyüklere göre daha avantajlı bir konuma gelip “büyük balık küçük balığı yutar” algısını sarsmışlardır. Bu çalışmada, çevik yaklaşımla birlikte bu yaklaşımda sıkça kullanılan Scrum Yönetim Tarzı’ndan bahsedilecek ve günümüz şirketlerine önerilerde bulunulacaktır.

Keywords

Abstract

The traditional point of view argues that large companies are always superior and do not give chances to minors. However, today's conditions are not such as to be successful in the market, instead of being big, to think fast, to take quick decisions, to act faster than competitors, in other words to have agile character is accepted as new success criteria. Agility is the capacity and flexibility to adapt quickly to change. Agile management style developed by software companies has attracted attention in other sectors after taking successful results and has taken its place in the literature as agile management approach. Agile companies have rapidly adapted to change under global conditions and have come to a more advantageous position than the big ones and have shaken the perception of big fish swallow small fish. In this study, Scrum Management Style which is frequently used in this approach will be mentioned along with agile approach and suggestions will be made to today's companies.

Keywords


 • BAL B. (2018), Fırtınalı Zamanlarda Hayatta Kalabilmenin Yolu: Çeviklik, 7 Eylül 2018 tarihinde

 • BAL B. (2018), Fırtınalı Zamanlarda Hayatta Kalabilmenin Yolu: Çeviklik, 7 Eylül 2018 tarihindeHarvard Business Review: https://hbrturkiye.com/blog/firtinali-zamanlarda-hayatta-kalabilmenin- yolu-ceviklik adresinden alındı.

 • BARTON D., CAREY D., CHARAN R. (2018), Bir Bankanın Çevik Takım Deneyi, 10.09.2018 tarihinde: https://hbrturkiye.com/dergi/bir-bankanin-cevik-takim-deneyi adresinden alındı.

 • CAPELLI P. ve TAVIS, 2018, İnsan Kaynakları Çevikleşiyor, Harvard Business Review, Mart 2018.SONE,S.P. (2008), Mapping Agile Project Management Practices To Project ManagementChallenges For Software Development, Faculty of Argosy University, Washington DC College of Business.

 • SHENHAR A., DVIR D. (2007), Reinventing Project Management:The Diamond to Succesful Growth and Innovation, Boston: Harvard Business School Press.

 • DECARLO D. (2004), Leading and Managing Extreme Projects, Leader to Leader, Issue:34, Wiley Online Library.

 • SCHWABER K. (2004), Agile Project Managemet With Scrum, Dallas: TX. Newtown Square, PA: Project Management Institute.

 • ÖZDEMİR M. (2015), Scrum Framework’üne Giriş, 20.08.2018 tarihinde: http://kod5.org/scrum- metodolojisine-giris/ adresinden alındı.

 • BEEDLE M., BENNEKUM A. V., COCKBURN A., CUNNINGHAM W., FOWLER M.HIGHSMITH J, HUNT A., JEFFRIES R., KERN J., MARICK B., MARTIN R. C., SCHWABERK., SUTHERLAND J., THOMAS D., (2001), Manifesto for Agile Software Development, 05.08.2018 tarihinde: http://agilemanifesto.org/ adresinden alındı.

 • BECK K. (1999), Extreme Programming Explained:Embrace Change, New York: Addison-Wesley.SCHWABER K. (1987), Scrum Development Process-Advanced Development Methods, 10.08.2018 tarihinde: http://www.jeffsutherland.org/oopsla/schwapub.pdf adresinden alındı.

 • SUTHERLAND J., SCHWABER K (2010), Scrum Guide, 05.08.2018 tarihinde: https://www.scrumguides.org/ adresinden alındı.

 • Jeff Sutherland, Ph.D. Ken Schwaber, ”The Scrum Papers:Nuts,Bolts,and Origins of an Agile Process”, 2007.

 • Derya KAYA, 2018, https://www.projeyonetimi.com/detay/1588/Scrum-ve-Waterfall-Metodlar Peter Hundermark, ”Do Better Scrum”, 2009.

 • BAYTAM, Volkan, “Scrum Yazılım Geliştirme Metodolojisi için Yönetim Sistemi Tasarımı ve Gerçeklenmesi”, YTÜ FBE Yüksek Lisans Tezi, 2011

 • Hirotaka Takeuchi Jeff Sutherland Darrell Rigby, Çevikliği Kucaklamak, Harvard Business Review, https://hbrturkiye.com/dergi/cevikligi-kucaklamak, MAYIS 2016

 • A. Välimäki, J. Kääriäinen “Patterns for Distributed Scrum – A Case Study”, Çevirmen: Sibel Ertan, 2008.

 • Yavuz, Ceyhun, 2018, Sprint Nedir?, http://www.acm-software.com/acmblog/sprint-nedir/

 • Yılmaz, Cihan, 2016, Scrum Roller ve Sorumluluklar, http://www.yilmazcihan.com/scrum-roller-ve- sorumluluklar/,

 • http://www.acm-software.com/scrum/, 2018

 • https://www.kocsistem.com.tr/agle-yaklasm-ve-scrum-yontem/, 2018. http://www.acm-software.com/agile/, 2018.

 • http://agilemanifesto.org/iso/tr/manifesto.html, 2018

 • 5. ULUSAL YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ SEMPOZYUMU - UYMS'11 Scrum Yazılım Geliştirme Modeli Yönetim Aracı: ScrumMApp Volkan Baytam1 Oya Kalıpsız2 26-28 Eylül 2011

                                                                                                    
 • Article Statistics