Türk Silahlı Kuvvetlerin Tanıtımında Önemli Yer Edinen Mehteran Birliği’nin Yazılı Basında Sunumu

Author:

Year-Number: 2018-13
Number of pages: 876-881
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yaptığı faaliyetlerin tanıtımının yanı sıra halkla ilişkiler kapsamında kurumsal imajının olumlu olarak yansıtılması farklı araçlarla yapılmaktadır. Bu tanıtım görsel, işitsel ve yazılı basında çokça yer almaktadır. Ayrıca halkla ilişkiler kapsamında kullanılan araçlardan insan faktörünün içinde yer aldığı Askeri Bandoların ve Mehteran Birliği’nin gerek yurt içinde gerekse yurt dışında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tanıtımında önemi yadsınamaz derecede olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda Mehteran Birliği’nin Türk yazılı basınında nasıl yer aldığı da araştırılması gereken konulardandır. Bu çalışmayla yazılı basında yer alan Mehteran Birliği konulu haberler içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir.

Keywords

Abstract

In addition to the promotion of the activities of the Turkish Armed Forces, the positive image of the corporate image within the scope of public relations is carried out with different tools. This presentation is widely featured in visual, audio and written media. In addition, it is known that the Military Band and the Mehteran Union, in which the human factor is one of the tools used in the public relations, is of undeniable importance in the promotion of the Turkish Armed Forces both in Turkey and abroad. In this context, how the Mehteran Union takes place in Turkish print media is one of the topics to be investigated. In this study, the news about Mehteran Union in the press was analyzed with content analysis method.

Keywords