Çevreyle Bütünleşen- Sürdürülebilir “Cıttaslow” Hareketi: Gerze Örneği

Author:

Number of pages: 307-314
Year-Number: 2018-11

Abstract

İtalya’da başlayarak tüm dünyaya yayılan “Cittaslow-Sakin Şehir” hareketi, 10 yıl gibi kısa zamanda alternatif bir kent ve yasam modeli olarak dikkat çekmiştir. En önemli amacı yerel halkın ve ziyaretçilerin yasam kalitesini-memnuniyetini arttırarak, çevreyle uyumlu ve sürdürülebilir bir kent yaratmaktır. Çevreyle bütünleşen bu “Sakin Şehir” hareketi kapsamında; ülkemizde gizli kalmış pek çok tarihi ve kültürel zenginlik ortaya çıkabilir. Sakin Şehir hareketi için gerekli kriterlere sahip pek çok şehrimiz böylece adlarını dünyaya duyurabilir. Sinop iline bağlı Gerze ilçesi de 2017 yılında “Cittaslow” ilan edilmiştir. Bu çalışma kapsamında Gerze’nin çevresel özellikleri incelemiş; sakin şehir olma kriterleri açısından değerlendirilmiştir.

Keywords

Abstract

The "Cittaslow-Slow City" movement that started in Italy and spread all over the world attracted attention as an alternative city and life model in a short time like 10 years. The most important goal is to create a city that is harmonious and sustainable by enhancing the quality of local people and enjoying the quality of life. Within the scope of this "Cittaslow" movement integrated with the environment; there may be many historical and cultural wealth hidden in our country. There are many cities that have the criteria for a tranquil city movement so that they can hear their names in the world. The city of Gerze in Sinop province was also declared "Cittaslow" in 2017. In this study, Gerze's environmental characteristics were examined; it has been evaluated in terms of criteria of being a quiet city.

Keywords