Anketlerin Veri Girişlerinin Kolay Bir Şekilde Yapılmasını Sağlayan Bilgisayar Tabanlı Bir Yöntemin Tanıtımı

Author:

Number of pages: 76-83
Year-Number: 2018-8

Abstract

Sosyal bilimlerde anketler veri toplama için sıkça kullanılan yöntemlerden birisidir. Bu makale anketlerden elde edilen sonuçların hızlı bir şekilde veri girişlerinin yapılmasını sağlayan bilgisayar tabanlı bir yöntemin tanıtımını amaçlamaktadır. Bu kapsamda ilkin daha önce konu ile ilgili yapılan çalışmalar konu, kapsam, yöntem ve bulgular bakımından incelenmiş ve bir yazın taraması gerçekleştirilmiştir. Yazından elde edilen bulgulardan yola çıkarak görüntü işleme programları ve Microsoft Excel kullanılarak anketlerin veri girişinin kolay bir şekilde yapılabileceği gösterilmiştir. Sonuç olarak sosyal bilimlerde araştırma yapanların kullanabilecekleri ve araştırma kapsamında yapılan faaliyetlerden en fazla zaman alan bir hususun çözümü gerçekleştirilmiştir. Ayrıca anketlerde en sık rastlanılan sorunlardan birisi olan veri girişi ile ilgili madde hatalarının da önüne geçmek mümkün olacaktır. Bu çalışma ile yazına önemli bir katkının gerçekleştirilmesi böylece hedeflenmektedir.

Keywords

Abstract

Surveys in social sciences are one of the methods commonly used for data collection. This paper aims to introduce a new computer based method which enables quick data entry of the results obtained from questionnaires. In this context, firstly the studies related to the subject were examined in terms of subject, scope, methods and findings and a literature survey was conducted. Moving from the evidence from the literature, this study depicts that by using the image processing programs and Microsoft Excel, data entry can be done rapidly. As a result, a solution has been proposed in solving the most time-consuming activity that researchers in social sciences can use. It will also be possible to avoid item errors related to data entry, which is one of the most common problems in questionnaires. This study aims to achieve a significant contribution to the literature.

Keywords