Yeni Kent Ekolojisi Bağlamında Heykelin Kamusal Alanda Geleceği

Author :  

Year-Number: 2024-Cilt 10 Sayı 3
Yayımlanma Tarihi: 2024-05-30 13:43:02.0
Language : Türkçe
Konu : Heykel
Number of pages: 451-458
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüz kent anlayışı, yeni kent ekolojisi kavramı ile birlikte ele alınmakta ve genel anlamıyla sürdürülebilir bir yaşam biçiminin teşvik edilmesinin vurgulanması yönünde yaklaşımları içermektedir. Bu yaklaşımlar gerek doğal kaynakların korunması gerek ise çevresel denge gibi unsurların yeni kent ekolojisi kavramıyla harmanlanması üzerine şekillenmektedir. Aynı zamanda kentsel dönüşüm ve çevre ile ilgili sorunların odağında yeni kent ekolojisi, toplumsal farkındalığa dikkat çeken sanat eserleri ile de ayrıca ele alınmaktadır. Bu bağlamda kent yaşamının sürdürülebilirliği konusunda farkındalık yaratabilmek adına güçlü bir potansiyel taşıyan heykel, geçmişten günümüze kentin estetiği ve kültürel dokusuna katkıda bulunan önemli bir sanat alanıdır.

Heykel sanatının kamusal alandaki rolü, yeni kent ekolojisi bağlamında önemli iş birliklerine sahiptir. Bu bakış açısı ile yeni kent ekolojisi kavramı da heykel sanatına yeni açılımlar kazandıracak önemli yaklaşımlardan biri olarak görülmektedir. Ekolojik kentlerin sürdürülebilirlik, çevresel bilinç ve kamusal alanların işlevselliği açısından öneminin yanı sıra, heykel sanatının tarihsel gelişimi ve kamusal alandaki yeri oldukça önemlidir. Heykel sanatının zaman içinde kamusal alanda nasıl bir değişim ve dönüşüm yaşadığı ayrıca heykel sanatının toplumsal bilinçlendirme ve çevresel farkındalık oluşturma potansiyeline sahip olduğu görülmektedir. Heykel sanatının günümüzdeki sosyal, kültürel ve çevresel bağlam içinde nasıl bir rol üstlenebileceğine dair değerlendirmeler yapılmakta, yeni kent ekolojisi kavramının da heykel sanatına yeni açılımlar kazandıracak önemli yaklaşımlardan biri olarak görünmektedir.

 

Keywords

Abstract

Contemporary urban understanding is being approached in conjunction with the concept of new urban ecology, emphasizing the promotion of a sustainable way of life in general. These approaches are shaped around the integration of elements such as the conservation of natural resources and environmental balance with the concept of new urban ecology. Simultaneously, within the focus of urban transformation and environmental issues, new urban ecology is also addressed through artworks that draw attention to social awareness. In this context, sculpture, which carries a strong potential to create awareness about the sustainability of urban life, is an important art form that contributes to the aesthetics and cultural texture of the city from past to present.

The role of sculpture in public space holds significant collaborations within the context of new urban ecology. From this perspective, the concept of new urban ecology is seen as one of the important approaches that will provide new perspectives to sculpture art. In addition to the importance of ecological cities in terms of sustainability, environmental awareness, and the functionality of public spaces, the historical development of sculpture art and its place in public space are also crucial. It can be observed how sculpture art has undergone change and transformation over time in public space, and it holds the potential for social awareness and environmental consciousness. Evaluations are made regarding the role sculpture art can play in today's social, cultural, and environmental context, and the concept of new urban ecology seems to be one of the important approaches that will provide new perspectives to sculpture art.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics