İntermodel Yolcu Taşımacılığı Çerçevesinde Ankara Yüksek Hızlı Tren Garının Mekân Analizi

Author :  

Year-Number: 2024-Cilt 10 Sayı 3
Yayımlanma Tarihi: 2024-05-25 13:00:31.0
Language : Türkçe
Konu : İç Mimarlık
Number of pages: 431-442
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Karma mod olarak isimlendirilen ve uzun yıllar lojistik alanında sıkça kullanılan intermodal sistem son dönemlerde yolcu taşımacılığında gündeme gelmeye başlamıştır. Sürdürülebilir bir yaklaşım olarak da karşımıza çıkan intermodal sistem de toplu taşımaya yönlendirme yapılarak büyük şehirlerde yaşanan trafik yoğunluğunun ve çevre kirliliğinin minimuma düşürülmesi hedeflenmektedir. İntermodal yolcu taşımacılığı geliştikçe transfer merkezlerinin tasarımı da gündeme gelmeye başlamış ve ulaşım ağları arası geçişi sağlamasının yanında yolcuya hizmet etmesi de planlanmaktadır.

Kullanılan ulaşım ağına ve hizmet ettiği kitleye göre farklılık gösteren transfer merkezleri otogarlar, metro istasyonları, havaalanları ve istasyon binaları olarak isimlendirilebilir. Çalışma dahilinde ise bir istasyon binası olarak Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı ele alınmıştır. Çalışmada öncelikli olarak literatür taraması yapılmış, ardından gar binasının mevcut planları ve işlevleri mekan analizi yapılarak tablolaştırılmıştır. 21.yy intermodal gar binalarının tasarımda belirlenen kriterler ışığında yapının mekansal işlevleri ve kentteki konumu değerlendirilmiştir. Çalışmanın ülkemizde mevcut olan veya yeniden inşa edilecek gar binalarının tasarımına alt yapı oluşturması hedeflenmektedir.

Keywords

Abstract

Intermodal system, which is called mixed mode and has been frequently used in the field of logistics for many years, has recently started to come to the fore in passenger transportation. The intermodal system, which is also a sustainable approach, aims to minimize traffic congestion and environmental pollution in big cities by directing public transportation. As intermodal passenger transportation develops, the design of transfer centers has also started to come to the fore and is planned to both provide transition between transportation networks and serve the passengers.

Transfer centers, which differ depending on the transportation network used and the audience they serve, can be named as bus terminals, metro stations, airports and station buildings. Within the scope of the study, Ankara High Speed ​​​​Train Station was considered as a station building. In the study, first of all, a literature review was made, and then the current plans and functions of the station building were tabulated by performing a spatial analysis. The spatial functions of the building and its location in the city were evaluated in the light of the criteria determined in the design of 21st century intermodal station buildings. The aim of the study is to provide an infrastructure for the design of existing or reconstructed station buildings in our country.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics