Dijital Çağın Yansımaları: Elektronik Ticaretin Vergilendirme Sorunu

Author :  

Year-Number: 2024-Cilt 10 Sayı 3
Yayımlanma Tarihi: 2024-05-25 12:50:08.0
Language : Türkçe
Konu : Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Number of pages: 413-421
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin sürekli gelişimi, günümüzde pek çok işlemin elektronik ortamlarda gerçekleştirilmesine olanak tanımaktadır. Bu durum, küreselleşme sürecinin etkileriyle birlikte, ulusal sınırların ekonomik işlemler üzerindeki etkisinin azalmasına ve tüketicilerin uluslararası arenada satın alma işlemleri yapabilmesine imkân sağlamıştır. Özellikle farklı ülkeler arasında gerçekleştirilen elektronik ticaret hacminin artması, e-ticaretin ekonomik önemini daha da ön plana çıkarmıştır. Ancak e-ticaretin bu denli hızlı büyümesi, çeşitli sektörlere yenilikler getirmesinin yanı sıra, vergilendirme süreçleri açısından da önemli zorlukları beraberinde getirmektedir. Küresel ölçekte e-ticaretin hızla büyümesi, ulusal ve uluslararası düzeyde vergilendirme mekanizmaları karşısında ciddi sorunlar ve zorluklar yaratmaktadır. Bu makalede, e-ticaret bağlamında karşılaşılan vergilendirme ile ilgili sorunlar detaylı bir şekilde incelenmiş ve bu sorunlara yönelik potansiyel çözüm önerileri geliştirilmiştir.

Keywords

Abstract

The continuous advancement of information and communication technologies enables a multitude of transactions to be conducted in electronic environments today. This situation, in conjunction with the effects of globalization, has diminished the impact of national borders on economic transactions and has facilitated consumers' ability to make purchases on an international scale. Particularly, the increase in the volume of electronic commerce between different countries has further highlighted the economic significance of e-commerce. However, the rapid growth of e-commerce, while bringing innovations to various sectors, also presents significant challenges in terms of taxation processes. The swift global expansion of e-commerce has created serious issues and difficulties for national and international taxation mechanisms. This article thoroughly examines the taxation-related problems encountered in the context of e-commerce and develops potential solutions to these issues.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics