Mâtürîdî’ye Göre Bakara Sûresi 30. Ayet Bağlamında Meleklere Bakış

Author :  

Year-Number: 2024-Cilt 10 Sayı 3
Yayımlanma Tarihi: 2024-05-25 12:37:40.0
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 363-369
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

 

Meleklere iman, İslam'ın inanç esaslarından birini teşkil etmektedir. Kur'an'da varlığından bahsedilen, gaybî iman konusu olan bu ruhanî varlıkların duyularla idrak edilmesi ve akılla mahiyetlerinin kavranması mümkün değildir. Haklarında ancak nakil vasıtası ile bilgi sahibi olunan ve beşerden farklı ontolojik özellikleri bulunan bu varlıkların çeşitleri ve farklı sorumluluk alanları vardır. Farklı görevlerle meşgul olan meleklerin Allah ve insanlar arasında ilahi mesajları ulaştırmada da mühim vazifeleri bulunmaktadır. Makalede öncelikle melek kavramın tahlili ve anlamları ifade edilmiştir. Daha sonra meleklerin çeşitleri ve görevleri hakkında bilgi verilmiştir. Farklı bir yaratılışa sahip olan bu varlıklar, günah işler mi yahut işlemez mi? sorusunun cevabı Mâtürîdî’nin Te’vîlâtü’l Kur’ân eserine göre, Bakara sûresi 30 ayet bağlamında ele alınmıştır. Konuya dair görüş farklılıkları Mâtürîdî’nin Te’vîlât’ından yararlanılarak ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bakara suresinde zikredilen söz konusu Âdem aleyhisselâm kıssasında meleklerin Allah’ın buyruklarına karşı gelmesi hakîki anlamda vukû bulmuş mudur? Yahut Allah’ın meleklere yeryüzünde bir halife yaratacağım demesi üzerine meleklerin orada bozgunculuk çıkaracak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın diye karşılık vermelerinin arka planı nedir açıklanmaya çalışılmıştır. Meleklerin Allah’a karşı sergiledikleri tutumlar, tam anlamıyla günah kapsamında mıdır? Zelle midir? İtâb mıdır? Sorularına yönelik Mâtürîdî’nin izlediği yöntem bağlamında bazı âlimlerin görüşleri ve meleklerin olay hakkındaki tutumları hakkında bilgi verilerek konu çözümlenmeye çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Belief in angels constitutes one of the fundamentals of faith in Islam. It is not possible to perceive these spiritual beings, whose existence is mentioned in the Quran and which are the subject of faith in the unseen, with the senses or comprehend their nature with the mind. These beings, about whom we can only have information through transfer and who have different ontological characteristics than humans, have different types and different areas of responsibility. Angels, who are busy with different duties, also have important duties in conveying divine messages between God and people. In the article, firstly, the analysis and meanings of the concept of angel are expressed. Then, information was given about the types and duties of angels. Do these beings, who have a different creation, commit sins or not? The answer to the question is discussed in the context of 30 verses of Surah Baqara, according to Maturidi's work Te'vîlâtü'l Qur'an. Differences of opinion on the subject have been tried to be revealed by making use of Mâtürîdî's Te'vîlât. In the story of Adam (peace be upon him) mentioned in the Surah Baqara, did the angels' disobeying of Allah's commands actually occur? Or, it has been tried to explain what is the background of Allah's saying to the angels that he will create a caliph on earth, and the angels responding by asking, "Are you going to create someone who will create mischief and shed blood there?" Are the attitudes of angels towards God literally within the scope of sin? Is it Zelle? Is it obedience? The issue was tried to be resolved by giving information about the opinions of some scholars and the attitudes of the angels about the event, in the context of the method followed by Māturīdī regarding his questions.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics