KUR'AN-I KERİM'DE ANLATILAN MÜNAFIKLARIN PSİKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Author :  

Year-Number: 2024-Cilt 10 Sayı 3
Yayımlanma Tarihi: 2024-05-25 12:33:53.0
Language : Arapça
Konu : Tefsir
Number of pages: 337-351
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

 

 Münafıklık olgusu, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) döneminden beri yaygınlaşmış ve günümüze kadar devam etmektedir. Münafıklar, müminlerin saflarında yer almış, hatta onların saflarına sızmışlardır. Madem iman kalp meselesidir. müminlerin onları birbirinden ayırması zor olmuş ve belki de onların varlığı hiç akıllarına gelmemiştir.Böyle bir grup, sırlarının temizliğinden ve Müslümanlara karşı iyi görüşlerinden kaynaklanmaktadır. Münafıklara karşı nazil olan ayetler ve onlar hakkında zikredilen hadisler, müminlerden farklılığı ve farklılığı nedeniyle onların karakter ve eylemlerine ışık tutmaya yeterliydi ve imanın söz ve eylemlere yansıması olduğundan, münafıklığın etkileri de vardı. Kur'an-ı Kerim'de münafıklık tasnif edilmiş ve bir kalp hastalığı olarak tarif edilmiştir.Ayetler ve hadisler münafıkların tüm özelliklerini, insanı imanı olumsuzlayan özelliklerden uzak tutmamız için bir anlayış olarak açıklamıştır. Kur'an-ı Kerim onların özelliklerini tam olarak anlatmakta ve ikinci sureden başlayarak yaklaşık olarak sonuna kadar onların iman ehline düşman, onları karalayıcı, onlara zarar veren eylem ve eylemlerini açıklamaktadır. Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) sünneti onların psikolojik özelliklerinin ve ahlaki davranışlarının bir açıklaması olarak geldiği ve Kur'an-ı Kerim bir müneccim olarak indirilip yirmi üç yıla bölündüğü için onların özelliklerini çeşitli şekillerde açıklamıştır. İslam daveti, Müslümanların kuvveti kuvvetlendikten sonra, pek çok kimse kanlarını korumak için İslam'a girmiş, fakat cehaletin pençeleri göğüslerinde kalmış ve akıllarına yerleşmiştir ve bu, onların Hz. İslam sancağı altında bulunmalarına rağmen, müminlerle aralarındaki uçurum çok yaygındı ve aralarındaki fark çok büyüktü.Bu, onların savaş ve barış dönemlerinde müminlere yönelik birçok düşmanca davranışlarından açıkça görülüyordu. İmanı göstermekten ve küfrü gizlemekten, müminler hakkında asılsız dedikodular uydurup yaymaktan, müminlerin başına gelen musibetle sevinmekten, aralarında hayasızlıkların yayılmasını sevmekten, Allah yolunda cihaddan kaçınmak, Allah yolunda harcamaktan nefret etmek. , imana ve imana açıkça düşman olan diğer psikolojik özellikler.Bu yazımızın konumuz, münafıklığın dilsel ve terminolojik anlamını açıklığa kavuşturmak, Allah'ın Kitabı ve Sünnet'te bahsedilen münafıkların psikolojik ve sosyal özelliklerini açıklamaktır. Allah Resulü (s.a.v.)'in, onlardan sakınmamız, imana ve İslam'a aykırı olan huylarından ve ahlâklarından sakınmamız için buyurduğunu, ayrıca münafıkların tehlikesini de açıkladığını ifade etmiştir. Bireysel ve ulus düzeyinde münafıkların özelliklerine göre nasıl tanımlanabileceği ve münafıkların ahlâk, karakter ve eylemleri incelenerek ve psikolojik varlıklarının sistematik bir yaklaşımla araştırılarak müminlerden nasıl ayırt edilebileceği anlatılmaktadır. Betimsel analitik tümevarımsal

Keywords

Abstract

The phenomenon of hypocrisy has become widespread since the time of our Prophet (pbuh) and continues until today. Hypocrites took their place in the ranks of believers and even infiltrated their ranks. Since faith is a matter of the heart. It has been difficult for believers to distinguish them from each other and perhaps their existence has never occurred to them. Such a group arises from the purity of their secrets and their good views towards Muslims. The verses revealed against the hypocrites and the hadiths mentioned about them were sufficient to shed light on their character and actions due to their difference and difference from the believers, and since faith is reflected in words and actions, hypocrisy also had its effects. Hypocrisy is classified in the Holy Quran and described as a heart disease. Verses and hadiths explain all the characteristics of hypocrites as an understanding for us to keep people away from characteristics that negate faith. The Holy Quran fully describes their characteristics and, starting from the second surah until approximately the end, explains their actions and deeds that are hostile to the people of faith, defamatory of them, and harmful to them. Since the Sunnah of the Prophet (pbuh) came as an explanation of their psychological characteristics and moral behavior, and the Holy Quran was revealed as an astrologer and was divided into twenty-three years, it explained their characteristics in various ways. After the call of Islam strengthened the strength of the Muslims, many people embraced Islam to save their blood, but the claws of ignorance remained on their chests and settled in their minds, and this made them believe in the Prophet Muhammad. Even though they were under the banner of Islam, the gap between them and the believers was very wide and the difference between them was very large. This was clearly seen in their many hostile behaviors towards the believers in times of war and peace. Hating showing faith and hiding unbelief, inventing and spreading unfounded rumors about believers, rejoicing in the calamities that befall believers, loving the spread of indecency among them, avoiding jihad in the way of Allah, hating spending in the way of Allah. , faith and other psychological characteristics that are clearly hostile to faith. The subject of this article is to clarify the linguistic and terminological meaning of hypocrisy and to explain the psychological and social characteristics of hypocrites mentioned in the Book of Allah and the Sunnah. He stated that the Messenger of Allah (pbuh) commanded us to beware of them, to avoid their habits and morals that are contrary to faith and Islam, and also explained the danger of hypocrites. It is explained how hypocrites can be identified according to their characteristics at individual and national levels, and how hypocrites can be distinguished from believers by examining their morality, character and actions, and by investigating their psychological existence with a systematic approach. Descriptive analytical inductive

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics