Tevfik Soyata’nın Türk Din Mûsikîsi Sahasındaki Çalışmaları ve Dinî Formlarda Bestelediği Eserlerin Makâmsal Analizleri

Author:

Year-Number: 2024-Cilt 10 Sayı 2
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-23 16:52:10.0
Language : Türkçe
Konu : İslam Tarihi ve Sanatları
Number of pages: 235-263
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

1950’de Kayseri’de dünyaya gelen Tevfik Soyata, 1967’de yüksek öğrenimi için geldiği Ankara’da Cinuçen Tanrıkorur ile Türk mûsikîsi eğitimine başlamış, aynı dönemlerde Yılmaz Pakalınlar’dan tanbûr dersleri de alarak Baha Sürelsan’ın mûsikî meşklerinde tanbûr icrâ etmiştir. 1976’da Ankara Radyosu’nda tanbûr sanatçısı olarak göreve başlayan Tevfik Soyata, 1987 – 1989 yılları arasında Erzurum Radyosu TSM biriminde şef olarak bu görevini sürdürmüştür. 1990’nın sonlarına doğru henüz kurulma aşamasında olan Kültür Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu’na Genel Sanat Yönetmeni olarak atanmasını takiben 1994 yılı itibariyle Türkiye’nin bazı üniversitelerine bağlı Türk mûsikîsi birimlerinde mûsikî faaliyetlerini sürdürerek günümüz mûsikî korolarında sanatçı unvanıyla görev yapan öğrenciler yetiştiren Soyata, aynı zamanda bestekârlık yönüyle Türk mûsikîsi repertuvarına da birçok eser kazandırmıştır. 14’ü İlâhî, 8‘i Şarkı, 3’ü Tevşîh ve 1’i Ağır Semâî olmak üzere toplam 26 eseri bulunan bestekâra ait repertuvarın çoğunluğunu ise Türk din mûsikisinin ilâhi ve tevşîh formundaki eserleri meydana getirmektedir. Bu çalışmada Tevfik Soyata’ya ait toplamda 17 dinî mûsiki eserinin betimsel analizi yapılarak, Türk din mûsikîsi ile iştigal eden araştırmacıların, eğitimcilerin ve öğrencilerin bu eserlerin makâmsal yapıları hakkında nazarî manada bir kanaate ulaşmaları amaçlanmıştır.

Keywords

Abstract

Tevfik Soyata, who was born in Kayseri in 1950, started his Turkish music education with Cinuçen Tanrıkorur in Ankara, where he came for his higher education in 1967. During the same period, he also took tanbur lessons from Yılmaz Pakalınlar and performed tanbur in Baha Sürelsan's musical practices. Soyata, who started working as a tanbur player at Ankara Radio in 1976, continued this duty as a conductor at Erzurum Radio TSM unit between 1987 and 1989. Following his appointment as the General Art Director of the Konya Turkish Sufi Music Community of the Ministry of Culture, which was still in the process of being established, towards the end of 1990, Soyata continued his musical activities in Turkish music units affiliated with some universities in Turkey as of 1994 and trained students who serve as artists in today's music choirs. At the same time, he contributed many works to the Turkish music repertoire as a composer. The composer has a total of 26 works, 14 of which are hymns, 8 songs, 3 tevsih and 1 agir semai. The majority of the repertoire of the composer consists of works in the hymn and tevşîh forms of Turkish religious music. In this study, in addition to his contributions to Turkish religious music, by making a modal analysis of a total of 17 religious music works by Tevfik Soyata, it is aimed for researchers, educators and students dealing with Turkish religious music to reach a theoretical opinion about the modal structures of these works.

Keywords