Hadis Cümlelerde Hazf Belagatı

Author:

Year-Number: 2024-Cilt 10 Sayı 2
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-23 16:45:30.0
Language : Arapça
Konu : Temel İslam Bilimleri
Number of pages: 181-191
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, Müsned-i Dârimî'de yer alan Hz. Peygamber'in hadislerinden seçilmiş örnekler üzerinden, hadislerin yapılarındaki hazf olgusunu, amaçlarını ve şekillerini inceleyerek belagat yönlerini ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. Birçok belagatçı, icazı "fazla kelimelerin silinmesi" olarak tanımlayarak, hazfin icazla eşdeğer olduğunu kabul etmiştir. Ancak, bu teknik, sadece belagat bilgisine hakim olanların gerçekleştirebileceği bir yetkidir. Bu teknik öncelikle lafız değil manayla ilgilidir. Hazf muhatabın anlayışına dayalı olarak bazı kelimelerin çıkarılmasıdır; Bu da Arap dilindeki cesaretin ve zenginliğin bir göstergesidir. Semavi mesajı taşıyan Arapça, birçok hadiste az kelimelerle büyük anlamlar içeren bir dil olarak kendini göstermektedir (belli etmektedir) Bu özellik, Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) cevamiu'l kelim kapsamlı sözlerle donatılmasında belirginleşmiştir. Bu çalışma, hadis dilinin açık, özlü ve yüce bir ifadeyle kalplere ve akıllara ulaşan bir dil olduğunu vurgulayarak, İslam mesajının büyüklüğüne katkıda bulunan bir belagat yönü olduğu sonucuna varmıştır. Hadis dilinin bu konuma geldiği nokta, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in, pek çok kelimeden pek çok mana ve hükme ifade etmek için kullandığı tekniğidir. Hadis dili, Hazf'ta çeşit çeşit üslup kullanmakla bilinmektedir. Muhatabın durumunu dikkate alarak manevi ve belagat hedeflerine ulaşmak için mübteda, haber veya diğer cümle unsurlarını bazen silerek çeşitli üsluplar kullanma özelliğiyle karakterize edildiği görülmüştür.

Keywords

Abstract

This research aims to examine the phenomenon of of Elimination "Al-Hadzf" in the structures of hadiths, using selected examples from the sayings of Prophet Muhammad (peace be upon him) found in Musnad al-Darimi. The study seeks to uncover the rhetorical aspects by analyzing the purpose, structure, and forms of "Al-Hadzf". Many rhetoricians have defined "Al-Hadzf" as the removal of excess words, considering it equivalent to eloquence. However, this technique requires expertise in rhetoric "Belaghat" and is primarily concerned with meaning rather than wording" Al-Hadzf" involves selectively removing words based on the recipient's understanding, reflecting the richness and boldness of the Arabic language. Arabic, carrying the divine message, often manifests itself in hadiths as a language that conveys profound meanings with few words. This characteristic becomes evident in the comprehensive statements of Prophet Muhammad (peace be upon him), highlighting the courage and richness of the Arabic language. Emphasizing that the language of hadith is clear, concise, and eloquent, this study concludes that it contributes to the greatness of the Islamic message through its rhetorical aspect. The pinnacle of the hadith language lies in Prophet Muhammad's (peace be upon him) technique of conveying multiple meanings and judgments using numerous words. Hadith language is known for employing various styles of "Al-Hadzf", characterizing its ability to use different styles by occasionally omitting sentence elements such as the subject or predicate, taking into account the listener's situation to achieve rhetorical and spiritual goals.

Keywords