Dijital Oyunlar ve Gençlik Kültürü: Bir Literatür Taraması

Author:

Year-Number: 2024-Cilt 10 Sayı 1
Yayımlanma Tarihi: 2024-01-24 19:47:51.0
Language : Türkçe
Konu : Medya
Number of pages: 45-57
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, dijitalleşmenin gençlik kültürü üzerindeki etkilerini, özellikle oyun pratiklerindeki değişimler üzerinden inceliyor. Çok oyunculu çevrimiçi oyunlar, bireysel profillerin oluşturulmasına ve diğer oyuncularla etkileşime geçilmesine imkan tanıyan platformlar aracılığıyla gençlerin sosyalleşme süreçlerini şekillendiriyor. Çalışma, oyun kavramının tarihçesinden dijital oyunlara, kültür-alt kültür bağlamındaki çalışmalardan gençlik kültürü ve dijital oyunlar arasındaki ilişkiyi açıklayan teorik yaklaşımlara kadar geniş bir perspektifle konuyu ele almayı amaçlıyor.

Keywords

Abstract

This study examines the effects of digitalization on youth culture, especially through changes in gaming practices. Massively multiplayer online games shape the socialization processes of young people through platforms that allow the creation of individual profiles and interaction with other players. The text aims to address the subject with a broad perspective, from the history of the concept of game to digital games, from studies in the context of culture-subculture to theoretical approaches explaining the relationship between youth culture and digital games.

Keywords