Makamsal Müziklerde Klasik Gitar Akor Eşliği/İcrası

Author:

Year-Number: 2023-77
Yayımlanma Tarihi: 2023-11-20 23:42:04.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik
Number of pages: 5182-5187
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Birçok müzik alanında akor eşliği olarak kullanılan klasik gitarın, türkülere eşlikte son zamanlarda popüler hale gelmesi sebebiyle; bu çalışmanın yapılması düşünülmüş ve makamsal müziklere klasik gitar ile akor eşliğinin ne şekilde yapılabileceği araştırılmıştır. Çalışmada daha önce makamsal müziğe eşlik etmemiş klasik gitar icracısının makalede anlatılanlardan yola çıkarak, makamsal müziğe yapılacak olan klasik gitar ile akor üzerine eşliğin kural ve mantığının en temel haliyle icracıya aktarılması amaçlanmıştır. Makamsal müzikte ezgiye göre hangi derecede hangi akorların kullanılabileceği üzerinde çalışılmıştır. Böylece makamsal müziklere eşlik etmek isteyen klasik gitar icracısının gerekli temel donanıma sahip olması ve bu eşliğin makamın derecelerinden yola çıkarak hangi akorlar üzerinde devam edebileceğini anlamış olması hedeflenmiştir. Bu araştırmada, mevcut durumun belirlenmesi ve analiz edilmesine yönelik nitel araştırma türünde betimsel araştırma yöntemi kullanılmış, araştırmanın çalışma grubunu ise Türk Müziği makamlarından Hüseyni ve Hicaz makamları oluşturmaktadır. Çalışma sonunda Hüseyni ve Hicaz makamlarında ele alınan ezgiler üzerine örnek kalıp eşlik çalışmaları yapılmıştır. Araştırmanın kapsamı Türk Müziği, sınırlılıkları ise Hüseyni ve Hicaz makamlarıdır. Dolayısıyla bu çalışmanın, Türk müziğine klasik gitar ile eşlik etmek isteyen müzik icracılarına, yol gösterici olması bakımından önem arz ettiği düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

Duetotheincreasingpopularity of classicalguitaraccompanying folk songs in variousmusicgenres, it wasdecidedtoconductthisstudy, whichaimstoexplore how classicalguitar can be used in accompanimentwithmodalmusic. Thestudyaimstoconveythebasicrulesandlogic of providingaccompanimentwithclassicalguitartomodalmusictomusicianswhohave not previouslyaccompaniedmodalmusicwithclassicalguitar, based on theinformationpresented in thisarticle. Theresearchfocuses on determiningwhichchords can be usedaccordingtothemelody in modalmusic. Thus, thegoal is toequipclassicalguitaristsinterested in accompanyingmodalmusicwiththenecessaryfoundationalknowledgeand an understanding of whichchords can be usedbased on thedegrees of themode. Inthisresearch, a descriptiveresearchmethod of qualitativeresearchtypewasusedtoidentifyandanalyzethecurrentsituation. Thestudygroup of theresearchconsists of theTurkish Music modes Hüseyni and Hicaz. At theend of thestudy, samplepatternaccompanimentstudieswereconducted on melodies in the Hüseyni and Hicaz modes. Thescope of theresearch is Turkish Music, andthelimitationsare Hüseyni and Hicaz modes. Therefore, it is consideredthatthisstudy is important in guidingmusicianswhowanttoaccompanyTurkishmusicwithclassicalguitar.

Keywords