Genç Bayan Voleybolcularda Sekiz Haftalık Pliometrik Antrenmanın Kas Kuvveti, Sıçrama Performansı, Denge ve Çeviklik Üzerine Etkisi

Author:

Year-Number: 2023-77
Yayımlanma Tarihi: 2023-11-10 20:59:13.0
Language : Türkçe
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 5072-5089
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Voleybolcularda pliometrik antrenman yönteminin etkileri üzerine yapılan araştırmalar son dönemde artmaktadır. Bu çalışmada, genç kadın voleybolcularda 8 haftalık bir pliometrik antrenman programının etkisi ve antrenman sonrası kuvvet değerleri incelenmiştir. Araştırmaya, 15-18 yaş arasında olan ve en az iki yıldır voleybol sporuyla uğraşan 16 genç kadın voleybolcu katılmıştır. Sporcular, 8 hafta boyunca pliometrik antrenmana tabi tutulmuş ve antrenman öncesi, sonrası ve antrenmandan sonraki haftalarda çeşitli sıçrama, atlama ve denge testlerine tabi tutularak değerlendirilmişlerdir.

Araştırmanın sonuçlarına göre, 8 haftalık antrenman sonrasında yapılan ölçümlerde, durarak uzun atlama, sağ-sol bacak durarak uzun atlama ve adapte edilmiş T-drill testi sonuçlarında anlamlı düzeyde düşüş gözlemlenmiştir (p<0.05). Ancak, üç adım sıçrama ve squat sıçrama testlerinde anlamlı bir gelişim tespit edilmemiştir (p>0.05). Diğer yandan, çoklu sıçrama ve yıldız denge testi sonuçlarında sağ-sol bacakta anlamlı düzeyde artış gözlemlenmiştir (p<0.05). Flamingo denge testi sonuçlarında ise antrenman öncesi ve sonrası arasında anlamlı bir değişiklik saptanmamıştır. Antrenman sonrası dönemde, genel olarak tüm test sonuçlarında 3. ve 4. haftadan sonra anlamlı düzeyde düşüşler yaşandığı gözlemlenmiştir.

Sonuç olarak, 8 haftalık pliometrik antrenmanın genç kadın voleybolcularda dinamik denge ve çoklu sıçrama yeteneklerini olumlu yönde etkilediği, ancak diğer sıçrama yeteneklerinde belirgin bir gelişim sağlamadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, antrenmanın bırakılmasının ardından 3. ve 4. haftalarda test sonuçlarında daha da belirgin düşüşler yaşanması, antrenmanın uzun vadeli etkileri konusunda dikkat çekici bir bulgu olarak değerlendirilmelidir.

Keywords

Abstract

Research on the effects of plyometric training method in volleyball players has been increasing recently. In this study, the effects of an 8-week plyometric training programme and post-training strength values of young female volleyball players were investigated. Sixteen young female volleyball players between the ages of 15-18 years who have been playing volleyball for at least two years participated in the study. The athletes were subjected to plyometric training for 8 weeks and were evaluated with various jumping, jumping and balance tests before, after and in the weeks after the training.

According to the results of the study, a significant decrease was observed in the results of standing long jump, right-left leg standing long jump and adapted T-drill test after 8 weeks of training (p<0.05). However, no significant improvement was found in three-step jump and squat jump tests (p>0.05). On the other hand, a significant increase was observed in the right-left leg in the multiple jump and star balance test results (p<0.05). In the flamingo balance test results, no significant change was found between pre and post training period. In the post-training period, significant decreases were observed in all test results after the 3rd and 4th week.

As a result, it was concluded that 8-week plyometric training positively affected dynamic balance and multiple jumping abilities of young female volleyball players, but did not provide a significant improvement in other jumping abilities. In addition, the fact that there was a significant decrease in the test results in the 3rd and 4th weeks after the cessation of the training should be considered as a remarkable finding regarding the long-term effects of the training.

Keywords