Sosyal Medya İçerı̇k Üretı̇mı̇nde Müzı̇ğı̇n Etkı̇sı̇

Author:

Year-Number: 2023-76
Number of pages: 4793-4803
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makale, sosyal medya içerik üretiminde müziğin etkisini incelemektedir. Müziğin duyguları, davranışları ve kültürel eğilimleri nasıl etkilediği tartışılmaktadır. Müzik, sosyal içeriğin katılımını ve etkinliğini artırmak için güçlü bir araç olarak ortaya çıkmaktadır. Araştırmalar, müziğin ergenler arasında madde kullanımına başlamayı etkileyebileceğini ve sosyal medyanın müzik aleti eğitimini kolaylaştırdığını göstermiştir. Müziğin sosyal medyadaki nicel varlığı, festival reklam etkisi gibi ölçütlerle tespit edilebilir. Niteliksel varlığı ise COVID-19 sırasında başa çıkma mekanizmaları gibi öznel deneyimleri içermektedir.

Müziğin entegrasyonu yaratıcılığı artırır, duyguları harekete geçirir, davranışları etkiler ve markaları güçlendirir. Eğitime bütünleşmiş öğrenme yöntemlerine yardımcı olmaktadır. Araştırma, müziğin refah, sosyal bağlar ve paylaşım yoluyla başkalarının değerlendirmeleri üzerindeki psikolojik etkilerini de incelemektedir. Müzikal zevkler, özellikle müzik ve ürünleri tanıtan influencer’lar aracılığıyla sosyal medya pazarlama başarısını etkilemektedir.

Müziğin kullanımı, platform yükümlülüklerinin yanı sıra telif hakkı, lisanslama ve eser sahibinin tazminatının da ele alınmasını gerektirmektedir. Bu makale, müziğin içerik yaratma sürecindeki rolünü, sosyal medya etkileşimi üzerindeki etkisini, dijital içerik entegrasyon stratejilerini, sosyal medya paylaşımının psikolojik etkilerini, nicel ve nitel varlıklarını değerlendirmektedir.

Keywords

Abstract

This article explores the impact of music on social media content production, examining its influence on emotions, behaviours and cultural trends. Music is now recognised as a powerful tool in enhancing the engagement and effectiveness of social content. It has been established that music can affect the initiation of substance use among adolescents and that social media provides a platform for musical instrument education. The impact of music on social media can be assessed quantitatively by using metrics such as the influence of festival advertising. Its qualitative impact is determined by subjective experiences like coping mechanisms in the context of COVID-19.

Incorporating music enhances creativity, evokes emotions, modifies behaviours and reinforces brands. It also facilitates a more integrated approach to learning in education. Previous research has investigated the psychological effects of music on well-being, social connections and assessments of others through sharing. Musical preferences have an impact on the success of social media marketing, particularly through the promotion of music and products by influencers.

The use of music raises issues regarding copyright, licensing, compensation for originators and platform obligations. This article analyses the role of music in the process of creating content, its impact on social media interaction, strategies for integrating digital content, as well as the psychological effects of sharing on social media and both quantitative and qualitative aspects.

Keywords