Havayolu Taşımacılığında Yolcu Hakları:Uluslararası Düzenlemelerin Ulusal Mevzuata Etkisi ve Hava Yolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik’in (Shy-Yolcu) Yeterliliği

Author:

Year-Number: 2023-76
Number of pages: 4891-4898
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sivil havacılık günümüz dünyasında insanlar tarafından bir yerden başka bir yere gitmek için kullanılan en hızlı ulaşım hizmetidir. İnsanların bu hizmeti kullandığı esnada uçağa kabul edilmeme, uçuşun tehiri ve uçuşun iptali gibi birtakım sorunlar ortaya çıkmakta ve bu durum yolcu hakları yönünden hak kaybına neden olmaktadır. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi uluslararası örgütlerin öncülüğünde yolcu hakları ile ilgili regülasyonlar yapılmış olup, yolcuların bilgilendirilme, tazminat ve geri ödeme gibi haklarının güvence altına alınması amaçlanmıştır. Söz konusu düzenlemeler yolcu haklarını güvence altına almak amacının yanında, yolcuların karşılaştığı hak kayıplarının giderilmesine ilişkin bir takım tazmin hükümlerini de içermektedir. Bu düzenlemelere Montreal Konvansiyonu ve 261/2004 sayılı AB Tüzüğü örnek olarak uygulanmakta ve Türkiye gibi ülkeler mevzuatlarında adı geçen antlaşma ve tüzüğü referans olarak almaktadır. Bu çalışmada 261/2004 sayılı Avrupa Birliği Tüzüğüne paralel olarak düzenlenen Hava Yolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik (SHY-YOLCU), AB Tüzüğü hükümleri kapsamında incelenecek, yolcuların hava yolu ile seyahati sırasında sahip olduğu haklara ve tazminat hükümlerine değinilecektir. Ayrıca mevcut düzenlemeler kapsamında yolcu haklarının korunmasına ilişkin uygulamada karşılaşılan sorunlara dikkat çekilecektir. Sorunların kaynağı özellikle T.C. Anayasası ve diğer sair kanunlar çerçevesinde ele alınacaktır.  Çalışmanın amacı karşılaşılan bu sorunlar bağlamında yönetmeliğin yolcu hakları yönünden eksikliklerini belirleyerek sonuca varmak ve bu eksiklikler çerçevesinde yapılacak mevzuat değişikliklerine değinerek önerilerde bulunmaktır.

Keywords

Abstract

Civil aviation is the fastest mode of transportation used by people to travel from one place to another in today's world. However, during the use of this service, various problems such as being denied boarding, flight delays, and flight cancellations arise, resulting in a loss of passenger rights. International organizations such as the United Nations and the European Union have led the way in the regulation of passenger rights, aiming to safeguard passengers' rights to information, compensation, and refunds. These regulations not only aim to protect passenger rights but also include provisions for compensating for the loss of rights that passengers may encounter. Examples of these regulations are the Montreal Convention and EU Regulation 261/2004, which are applied and referenced in the legislation of countries like Turkey.In this study, the Regulation on the Rights of Passengers Traveling by Air (SHY-PASSENGER), which is regulated parallel to EU Regulation 261/2004, will be examined within the scope of the provisions of the EU Regulation, and the rights and compensation provisions that passengers have during air travel will be discussed. In addition, attention will be drawn to the problems encountered in the implementation of passenger rights within the existing regulations. The source of these problems will be addressed, especially within the framework of the Constitution of the Republic of Turkey and other related laws. The aim of this study is to identify the deficiencies in the regulation in terms of passenger rights, taking into account these problems encountered, and to provide recommendations regarding legislative changes to be made within the framework of these deficiencies.

Keywords