Dereçine (Sultandağı-Afyon) Düz Dokumalarının Kompozisyon ve Tasarım Özellikleri Composition and Design Features of Dereçine (Sultandağı-Afyon) Flat Weavings

Author :  

Year-Number: 2023-75
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-26 11:47:31.0
Language : Türkçe
Konu : Geleneksel Türk Sanatları
Number of pages: 4544-4550
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Anadolu Yörük yaşamının izlerini taşıyan ve dokuma sanatının güzel örneklerinden biri olan düz dokumalar kendine has motif zenginliği, kompozisyon özellikleri, renkleri ve tasarım kurgularıyla Türk Dokuma Sanatında önemli bir yere sahiptir.

Günlük yaşamda birçok alanda tasarımın gerçekliği hem sanatsal, hem de işlevsellik açısından önemlidir. Kompozisyonda tasarım kurguları oluşturulurken; tasarım elemanları (nokta, çizgi, renk, doku) tasarım prensipleri ile düzenli bir şekilde kullanılarak anlamlı bir bütün oluşturmak amaçlanmaktadır.

Bu çalışmada Dereçine Kasabasında tespit edilen 1 adet deve çuvalı, 2 adet Heybe, 2 adet Yatak örtüsü, 2 adet Namazlağı, 2 adet Sofra altının  kompozisyon özellikleri belirlenerek, tasarım kurguları, renk kontrastlığı,  tekrar, denge, egemenlik gibi tasarım ilkeleri açısından incelenmiştir.

Keywords

Abstract

Plain weaving, which carries the traces of Anatolian Yoruk life and is one of the beautiful examples of weaving art, has an important place in Turkish Weaving Art with its unique motif richness, composition features, colors and design fictions.

In many areas of daily life, the authenticity of design is important both in terms of artistic and functionality. While creating design setups in the composition; It is aimed to create a meaningful whole by using design elements (point, line, color, texture) in a regular way with design principles.

In this study, the compositional characteristics of 1 camel sack, 2 sacks, 2 bedspreads, 2 prayer mats, 2 tablecloths found in Dereçine Town were determined and examined in terms of design principles such as design constructs, color contrast, repetition, balance, and sovereignty.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics