TRT Türk Halk Müziği Repertuarında Yer Alan ‘ Sözsüz Zeybek Havaları’ nın Yöre, Usul ve Kaynak Kişilerinin Tespiti Üzerine Bir İnceleme

Author :  

Year-Number: 2023-75
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-26 11:47:21.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik
Number of pages: 4529-4532
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türk Halk Müziği, geçmişten günümüze geçirdiği değişim ve gelişimlerle senaryosu halkın yaşam mücadelesi ile yazılmış, aktörü halk olan ve Türk halkının çağlar boyu elde ettiği saygın kadim kültürün her daim sözcüsü ve önemli taşıyıcısı olmuştur. Ülkemizin, gerek jeopolitik konumu gerekse sahip olduğu köklü kültür beraberinde kozmopolit bir halk yapısını doğurmuş böylece aynı topraklar içinde farklı kültürel ve sanatsal türlerin doğmasına neden olmuştur. Bu türlere örnek olarak Türk Halk Müziğinin hem folklorik özelliği hem de geleneksel çalgımız olan bağlamada tavır özelliğini en iyi yansıtan zeybekleri verebiliriz.

Bu çalışmada tarama yöntemi kullanılmış olup TRT THM repertuarına ait sözsüz oyun havalar grubunda yer alan zeybekler yöre, usul ve kaynak kişilerine göre sınıflandırılmış olup elde edilen veriler tablolaştırılıp gerekli yorumlamalar yapılmıştır.

Keywords

Abstract

Turkish Folk Music, with its changes and developments from past to present, has always been the spokesperson and important carrier of the respected ancient culture, the actor of which is the people and the Turkish people have acquired throughout the ages. Our country's geopolitical position and deep-rooted culture have given birth to a cosmopolitan public structure, thus causing the emergence of different cultural and artistic genres within the same lands. As an example of these genres, we can give the zeybeks, which best reflect both the folkloric feature of Turkish Folk Music and the attitude in baglama, which is our traditional instrument.

In this study, the scanning method was used and the zeybeks in the non-verbal dance group of the TRT THM repertoire were classified according to their region, method and source persons, and the obtained data were tabulated and necessary interpretations were made.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics