Modern Sanattan Postmodern Sanata

Author:

Year-Number: 2023-74
Number of pages: 4321-4334
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sanat, insan duygularını, düşüncelerini ve deneyimlerini ifade etmek için güçlü bir araçtır. Modern sanat, 19. yüzyılın sonlarından 20. yüzyılın ortalarına kadar belli kurallara ve düzene dayalı egemen bir sanat akımıdır. Modern sanat yeni bakış açıları ve yaklaşımlar meydana getirmiştir. Modern sanat, sanatsal ifadede devrim yaparak ve yenilikçi yöntemleri benimseyerek sanat tarihinde büyük değişiklikler oluşturmuştur. Postmodern sanat ise modernizme karşı tepki olarak gelişmiş ve 20. Yüzyılın ikinci yarısında önem kazanmıştır. Postmodern sanatı bir yenilik ve değişim dönemi olarak görmemiz mümkündür. Postmodernizm sanat akımının adından da anlaşılacağı gibi, modern sonrası olup, farklı dönemlerde sanatçıların yaratıcı tekniklerinde ve estetik anlayışlarındaki değişiklikleri yansıtan bir dönem olmuştur. Geleneksel normlardan kopmaya, büyük anlatıları reddetmeye ve farklı disiplinleri bir araya getirmeye yönelik bu yaklaşım, sanat dünyasında radikal bir değişime meyletmiştir. Bu çalışma modern sanattan postmodern sanata geçiş sürecini ve bunun günümüz sanat ortamına etkisi vurgulanacaktır. Ana unsurları incelenmiş ve çağdaş sanatla olan bağı karşılaştırılmıştır. Analitik analiz, teorik içeriği nedeniyle araştırma sonucunda ortaya çıkan kavramlara dayanmaktadır. Bu araştırma sonucunda sanatçıların kişisel ve sanatsal kimliklerini ortaya çıkarmak için mücadele ettikleri anlaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Art is a powerful tool for expressing human emotions, thoughts and experiences. Modern art is a dominant art movement based on certain rules and order from the late 19th century to the mid-20th century. Modern art has created new perspectives and approaches. Modern art has revolutionized artistic expression and created great changes in the history of art by adopting innovative methods. Postmodern art developed as a reaction against modernism and gained importance in the second half of the 20th century. It is possible to see postmodern art as a period of innovation and change. As the name of the postmodernism art movement suggests, it is post-modern and has been a period that reflects the changes in the creative techniques and aesthetic understanding of artists in different periods. This approach to breaking away from traditional norms, rejecting grand narratives and bringing together different disciplines has led to a radical change in the art world. This study will emphasize the transition from modern art to postmodern art and its impact on today's art scene. Its main elements are analyzed and its connection with contemporary art is compared. Analytical analysis is based on the concepts that emerged as a result of the research due to its theoretical content. As a result of this research, it is understood that artists struggle to reveal their personal and artistic identities.

Keywords