Zafer Lehimler Afişlerinde Optik Formların Yanılsamaları

Author :  

Year-Number: 2023-74
Yayımlanma Tarihi: 2023-08-29 17:26:47.0
Language : Türkçe
Konu : Grafik Tasarım
Number of pages: 4226-4234
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Afişler tasarımcılar tarafından üretilen, yorumlanan veya biçimlendirilen görsel, işlevsel, iletişimsel ve estetik amaçlı olan tasarım ürünleridir. Afiş, yalnızca bir mesaj, bilgi ileten ya da bir ürünü tanıtan araç değil, aynı zamanda görsel bir hareketin ve tasarımcının tarzının da göstergesidir. Afiş diğer görsel kültür öğeleri gibi toplumla etkileşim haline geçerken aynı zamanda bir tasarımsal bakış açısı da sunmaktadır. Bu bakış açıları ise afişi bir tüketim malzemesi olmaktan çıkarıp bir sanat eseri haline dönüştürmektedir. Afiş tasarımcıları bazen içinde bulundukları toplum ve sanatsal alanlardan etkilenerek bazen de kasıtlı olarak farklı formlara yönelim sağlayabilmektedirler. Bu yönelimlerin gerçekte mesajı iletmenin farklı yollarını bulma kaygısı olsa bile, tasarımcı mesajı verirken duyumsamaları da harekete geçirmektedir. Bu durum izleyiciyi duyumsamaları ile yorum yapmaya yönlendirmektedir. Afiş tasarımlarının yorumlanabilir olması ancak farklı bakış açılarıyla mümkün olabilmektedir. Bu bağlamda bu çalışmada Zafer Lehimler’in afiş tasarımlarındaki optik formların yansımaları görsel örneklerle incelenecektir.

Keywords

Abstract

Posters are visual, functional, communicative and aesthetic design products produced, interpreted or shaped by designers. The poster is not only a means of conveying a message, information or promoting a product, but also a visual movement and indicator of the designer's style. While the poster interacts with the society like other visual culture elements, it also offers a design perspective. These perspectives transform the poster from being a consumption material into a work of art. Poster designers are sometimes influenced by the society and artistic fields they are in, and sometimes they can deliberately lead to different forms. Even though these orientations are actually concerned with finding different ways to convey the message, the designer also activates the senses while giving the message. This situation directs the viewer to comment with their senses. Interpretation of poster designs is only possible with different perspectives. In this context, the illusions of optical forms in Zafer Lehimler's poster designs will be examined with visual examples in this study.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics