Vosviewer ile Örtük Çağrışım Testi Üzerine Bibliyometrik Analiz ve Görsel Haritalama Bulguları

Author:

Year-Number: 2023-74
Number of pages: 4198-4210
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Örtük Çağrışım Testi (ÖÇT) konusunda çalışılmış ve Web of Science veri tabanında bulunan araştırmalar bibliyometrik analiz ile incelenmiş,  görselleştirme için ise VOSviewer programından faydalanılmıştır. Web of Science veri tabanının taranması sonucunda 3399 çalışmaya ulaşılmıştır. Ulaşılan bu araştırmalar; yayınlandıkları tarih, yazarlarının kim olduğu, hangi bilim dallarında araştırma yapıldığı, yayın türleri, araştırma yapılan merkezler, anahtar kelimeler, araştırmanın yapıldığı ülkelere ilişkin parametrelere göre incelenmiştir. Yazarların, Üniversitelerin ve ülkelerin ilişkileri ise görsel haritalar ile sunulmuştur. Çalışmada en çok araştırma yapan ülkelerin Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve İngiltere olduğu bununla doğru orantılı olarak araştırma yapan kurumlarında buralarda bulunduğu 2007 yılından itibaren kayda değer bir artış olduğu bu artışın yalnızca psikoloji alanında yapılan çalışmalardan oluşmadığı işletme, pazarlama alanlarında ve multidisipliner çalışmalarda da artış olduğu görülmektedir. Yapılan anahtar kelime analizinde kullanılan anahtar kelimelerin genel durumla orantılı olarak psikoloji kaynaklı örtük çağrışım testi, örtük tutum gibi kelimelerden oluştuğu fakat multidisipliner çalışmaların yaygınlaşmasıyla nöropazarlama, Elektroensefalogram (EEG), sanal Gerçeklik, yapay zekâ gibi kelimelerinde kullanılmaya başlandığını görebilmekteyiz.

Keywords

Abstract

In this study, the studies on the Implicit Association Test (OCT) in the Web of Science database were examined with bibliometric analysis, which is a qualitative research method. The VOSviewer program was used for visual mapping. As a result of scanning the Web of Science database, 3399 studies were reached. These researches; The date of publication, who the authors are, which branches of research are conducted, types of publications, research centers, keywords, and the countries where the research was conducted were examined. The relations of the authors, universities and countries are presented with visual maps. It is seen that there has been a significant increase since 2007, when the countries that made the most research in the study were the United States, Germany and England, and in direct proportion to this, there was an increase in the fields of business, marketing and multidisciplinary studies, as well as studies in the field of psychology. We can see that the keywords used in the keyword analysis are composed of words such as psychology-based implicit association test, implicit attitude in proportion to the general situation, but with the spread of multidisciplinary studies, it has begun to be used in words such as neuromarketing, Electroencephalogram (EEG), virtual reality, artificial intelligence.

Keywords