Ortaokul Sosyal Bilgiler Dersi İçeriğinin Öğrencileri Lise Coğrafya Dersi Öğretimine Hazırlama Durumunun Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi

Author :  

Year-Number: 2023-72
Yayımlanma Tarihi: 2023-06-29 03:06:25.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Bilgiler Eğitimi
Number of pages: 3767-3779
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu yapılan araştırmada, ortaokul sosyal bilgiler dersi içeriğinin öğrencileri lise coğrafya dersinin öğretimine hazırlama durumu öğretmen görüşleri baz alınarak incelenmiştir. Araştırma konumuzla ilgili olarak; Samsun iline bağlı olan İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde ve 2017-2018 eğitim öğretim yılında Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ortaokul ve liselerde görev yapan 46 öğretmen ile yarı yapılandırılmış görüşme tekniği çerçevesinde görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubu oluşturulurken örneklem oluşturma yöntemlerinden maksimum çeşitlilik yöntemi kullanılarak veriler elde edilmiştir. Sosyal bilgiler ve coğrafya dersi öğretmenlerinin araştırma konumuzla ilgili görüşlerini belirlemek için hazırlanan görüşme formundaki sorulara, sosyal bilgiler ve coğrafya öğretimcisi iki alan uzmanın da görüşlerine başvurularak son şekli verilmiştir. Görüşme sorularına verilen cevaplar içerik analizi yöntemi ile değerlendirilerek çeşitli sonuçlara ulaşılmıştır. Bu çalışmada; sosyal bilgiler ders içeriğinin coğrafya alanında konu eksiklilerinin bulunduğu ve 8. sınıfta coğrafya içerikli bir dersin bulunmamasının öğrencilerin coğrafya bilgilerinde gerileme yaşanmasına sebep olduğu çalışmanın en önemli sonuçlarından biri olmuştur. Ayrıca sosyal bilgiler dersinin yerine tarih ve coğrafya derslerinin olması gerektiği çalışmaya katılan öğretmenlerin büyük bölümünün önerisidir. Bu çalışmanın hem sosyal bilgiler ders eğitimi hem de coğrafya ders eğitimi alanlarında yapılacak olan farklı çalışmalara kaynaklık yapacağı düşünülebilir.

 

Keywords

Abstract

In this research, the situation of creating an awareness about geography with the help of social studies in secondary schools is investigated within the frame of the main problem, which is the preparation of students for the geography classes in high schools, by the social studies curriculum of secondary schools. Semi-structured interviews were had with 46 secondary school and high school teachers who were currently on-duty at state schools in 2017-2018 Academic year in the districts of Ilkadim, Canik and Atakum of the city of Samsun. Maximum diversity of sample creation methods was used in the study group. The questions in the interview form prepared to determine the opinions of teachers about our research topic were finalized by referring to the opinions of two experts in social studies and geography teaching. The answers given to the interview questions were evaluated with the content analysis method and various results were reached. Various conclusions have been reached thanks to these interviews by analysing the data obtained. Social studies and geography teachers described their opinions about the main, sub problem sentences, and proposed some suggestions about the current situation and the necessary arrangements. In this study, most important conclusions reached are as the following; the content of social studies lessons lacks of necessary geographical topics, the content order is not enough, the lack of a geography lesson for the 8th grades causes a recession for students in this field and social studies lesson might be replaced by history and geography lessons. It is anticipated that this research will be a resource for various studies in the field of social studies.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics