Turizm ve Küresel Ekonomi: Turizmin Dünya Ekonomisine Etkileri ve Ekonomik Kalkınmaya Katkıları

Author:

Year-Number: 2023-73
Number of pages: 3870-3875
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışma, gerekli alan yazın taraması yapılmak suretiyle turizm kavramının tanımlanması, dünyanın küresel ekonomik yapısına, turizm sektörünün kalkınmayı arttırıcı nitelikleri bağlamında etkilerinin mercek altına alınması hedefiyle hazırlanmıştır. Bu bağlamda çalışmada ikincil verilerin toplanmasıyla uluslararası ve ulusal alanyazın taraması gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede çalışmada ilk olarak turizm kavramı irdelenmiş, turizmin küresel ekonomideki yeri analiz edilmiş ve turizm ile ekonomik kalkınma arasındaki bağ ifade edilmeye çalışılmıştır. Buna ek olarak çalışmada halihazırdaki literatüre bir takım katkılar sağlayacağı ve bu hususlarla alakalı çalışmalar yürüten kesimlere yarar sağlayacağı düşüncesiyle çıkarımlar yapılarak değerlendirmeler oluşturulmuştur.

 

Keywords

Abstract

Çalışma, gerekli alan yazın taraması yapılmak suretiyle turizm kavramının tanımlanması, dünyanın küresel ekonomik yapısına, turizm sektörünün kalkınmayı arttırıcı nitelikleri bağlamında etkilerinin mercek altına alınması hedefiyle hazırlanmıştır. Bu bağlamda çalışmada ikincil verilerin toplanmasıyla uluslararası ve ulusal alanyazın taraması gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede çalışmada ilk olarak turizm kavramı irdelenmiş, turizmin küresel ekonomideki yeri analiz edilmiş ve turizm ile ekonomik kalkınma arasındaki bağ ifade edilmeye çalışılmıştır. Buna ek olarak çalışmada halihazırdaki literatüre bir takım katkılar sağlayacağı ve bu hususlarla alakalı çalışmalar yürüten kesimlere yarar sağlayacağı düşüncesiyle çıkarımlar yapılarak değerlendirmeler oluşturulmuştur.

 

Keywords