Karaman İli Merkez İlçede Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma Öğrencilerine Karşı Tutumlarının İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2023-72
Yayımlanma Tarihi: 2023-06-29 03:06:00.0
Language : Türkçe
Konu : Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
Number of pages: 3706-3724
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma; sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma düzeylerini tespit ederek, kaynaştırma düzeylerinin demografik özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırmada, Karaman il merkezinde 2019-2020 eğitim öğretim yılında görev yapan 446 sınıf öğretmenine Kırcaali-İftar(1998) tarafından geliştirilen Kaynaştırmaya İlişkin Görüşler Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen verilerin istatistiki değerlendirmesinde nonparametrik dağılım göstermesinden dolayı Man-Whitney U ve Kruskal-Wallis H testleri uygulanmıştır. Yapılan araştırma sonucunda; araştırmaya katılan öğretmenlerin kaynaştırma düzeyleri alt boyutlarından, kaynaştırmanın yararları ve kaynaştırmanın olumsuz etkisinde orta düzeyin altında, sınıf öğretmenlerinin yeterliliği ve engelli öğrencilerin faydalarında orta düzeyde ve kaynaştırma sınıf kontrolünde ise orta düzeyin üzerinde kaynaştırma düzeyi toplam puanında ise orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

This research; was carried out to determine the  inclusion levels of class teachers and to reveal whether their inclusion levels differ acccording to demographis characteristics. In the research, the Views on Inclusion Scale developed by Kırcaali-Iftar (1998) was used for 446 class teachers working in the city center of Karaman in the 2019-2020 academic year. Due to  non-parametric distributions in the statistical evaluation of the data, Man-Whitney U and Kruskal-Wallis H tests were applied. As a result of the research; among the sub-dimensions of the inclusion levels of the teachers participating in the researh, it was determined that the benefits of inclusion and the negative effect of inclusion were below the medium level, the profiency and disability of the class teachers were at a medium level in the benefits of the students, above the medium level in the inclusion class control and at a moderate level in the total score of the inclusion level.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics