Ergenlerde Dijital Oyun Bağımlılığı ve Rekreasyon İlişkisi

Author:

Year-Number: 2023-72
Number of pages: 3686-3694
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

21.yüzyılda iletişimde yaşanan büyük gelişmeler insanların çok hızlı iletişim kurmasına olanak tanımıştır. Dünyada internet kullanımındaki hızlı ve büyük artış insanların online oyunlara olan ilgisini artırmıştır. Çevrim içi oyunlar bireylerin sanal ortamda tanışmalarına ve çoklu oyun oynamalarına olanak tanımıştır. Özellikle gençler çocuklar ve yetişkinler arasında yaygın bir şekilde oynanmaktadır. Bu imkanlar oyun sektörün dünyada önemli bir Pazar olmasını sağlamıştır. Karşılıklı etkileşimin arkadaşlık ortamının olduğu bu oyunlar rekabet, kazanma ve ödül gibi hazlar vermektedir. Buda bireylerin çok uzun saatler oyun ortamından ayrılamamasına neden olmaktadır. Eğitim çağındaki çoçukların ve gençlerin eğitim, spor ve deneyimleyerek geçirmeleri gereken zamanın önemli kısmını oyun başında geçirmelerine neden olmaktadır. Buradan hareketle bu çalışma lise öğrencilerinin dijital oyuna ne kadar vakit ayırdıklarını, rekreasyon ve dijital oyun bağımlılığı arasında bir ilişki olup olmadığını tespit etmiştir. Katılımcıların 65,4% video yada çevrim içi oyun oynadıklarını ifade etmiştir. Katılımcıların 17,2 si günde 2-3 saat, 11,4% günde 3-4 saat, 9,6% sı 5 saat ve üzeri oyun oynadıklarını ifade etmiştir. Diğer katılımcıların günde 1-2 saate kadar oyun oynadıkları görülmektedir.  Hafta sonu bu sürelerde oyun oynama oranlarının arttığı görülmektedir. Yapılan t testi ve korelasyon analizi sonucunda erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre oyun oynamaya daha fazla zaman ayırdıkları ve Rekreasyonun oyun oynamayla bir ilişkisinin olmadığı görülmüştür.

 

Keywords

Abstract

Major developments in communication in the 21st century have allowed people to communicate very quickly. The rapid and great increase in internet usage in the world has increased people's interest in online games. Online games have allowed individuals to meet and play multiple games in a virtual environment. It is widely played, especially among teenagers, children and adults. These opportunities have made the gaming industry an important market in the world. These games, in which there is a friendly environment of mutual interaction, provide pleasures such as competition, winning and prizes. This causes individuals to be unable to leave the game environment for very long hours. It causes children and young people of educational age to spend a significant part of the time they need to spend on education, sports and experience. From this point of view, this study determined how much time high school students spend on digital games and whether there is a relationship between recreation and digital game addiction. 65.4% of the participants stated that they play videos or online games. 17.2 of the participants stated that they played 2-3 hours a day, 11.4% played 3-4 hours a day, 9.6% said they played 5 hours or more. It is seen that other participants play games up to 1-2 hours a day. It is seen that the rate of playing games increases during these times over the weekend. As a result of the t test and correlation analysis, it was seen that male students spent more time playing games than female students and that recreation was not related to playing games.

 

Keywords