Suriye’nin Uluslaşma Sürecinde Baas Partisi ve Hafız Esed Dönemi

Author:

Year-Number: 2023-72
Number of pages: 3653-3660
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Suriye’nin bağımsızlık sonrasında devletleşme süreci, tıpkı diğer ulus devletlerde rastlandığı üzere milliyetçi fikir akımlarının hareketlilik kazanması ile başlar. Ortak bir dil, baskın bir etnik grup ve kültürel dayanak olacak ortak bir din inşa etme süreci Suriye’de Arap milliyetçiliğinin yükselişi ile gelişir. Elbette bu süreci kurgulayacak bir lider/parti de gereklidir. Suriye’de bu boşluğu Hafız Esed önderliğinde Baas Partisi doldurmuştur. Baas partisi ile farklı mezheplerden, kentli olmayan, Arap milliyetçiliğini sosyalizm ile birleştirmeye çalışan bir düşünce yapısı iktidara hakim olur. İlk dönem Baasçıları, Arap milliyetçiliği ve kollektif yönetim anlayışından yana iken Hafız Esed gibi Neo-Basçılar Suriye ulusalcılığı ile tek adam rejiminden yanadır. Bu dönemin bir diğer önemli özelliği ise mezhepçilik olmuştur. Farklı inanç yapılarından oluşan Suriye toplumsal yapısı, Hafız Esed’in iktidarı ile Alevilerin stratejik konumlara yerleştirmiş ve bu durum Sünni-Alevi gerilimine neden olmuştur. Esasen Hafız Esed’in iktidarının 30 yıl boyunca kesintisiz sürmesinde ve ardından yerini oğlu Beşar Esed’e bırakabilmesinde bahsi geçen bu çatışmaların katkısı önemlidir.

Bu araştırmada, modern Suriye’nin oluşmasında önemli rol oynayan Baas Partisi, tarihsel sürece de yer verilerek tartışılacaktır.  Elbette Baas Partisinin kuruluşu Arap milliyetçiliği düşüncesi ve önemli bir lideri olan Hafız Esed’den ayrı düşünülemez. Zira Arap milliyetçiliği, Baas Partisi ve lideri Hafız Esed Suriye ulus devletinin inşasının önemli saç ayaklarını oluşturmaktadır.

 

Keywords

Abstract

After independency, the process of statification in Syria, just like any other nation states, starts with coming alive of nationalistic tought of movement. A common language, a dominant ethnic group and a building process of a common religion which would be cultural base improve with an upsurge in Arabian nationalism. Certainly, there needs a leading party that to fictionalize the process. Ba’ath party, under the leadership of Hafez Assad, filled this gap. By Ba’ath party, a mentality including different religion sects, not being urban, attempting to integrate Arabian nationalism and socialism becomes dominant. By replacing the earlier Ba’athism Arabian nationalism, gaas in Hafez Assad, While the earlier Ba’athism rely on a nationalist-collective governing perspective, Neo- Ba’athism come out in favor of a bossist regime. The another key feature of this period becomes sectarism. Syrian social structure including different belief textures, just after the Hafez Assad government, has enclosed to tensions of Sunni-Alawi together with placing Alawi to strategic positions. In fact, these conflicts have great contributed to Hafez Assad’s government which remained in power in a sustained 30 year and to give his way to his son, Bashar Assad.

In this study Ba’ath party, which has a key role in the construction of modern Syria, will be discussed, allowing for its historical process. For certain, the foundation of Ba’ath party could not be thought separable from Arabian nationalism and a leading figure Hafez Assad. Then, Arabian nationalism, Ba’ath party and its leader, Hafez Assad has created building stones of a national government.

 

Keywords