İklim Krizi Karşısında Eğitimin Rolü

Author :  

Year-Number: 2023-71
Yayımlanma Tarihi: 2023-05-27 20:20:44.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 3534-3538
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada günümüzün önemli sorunlarından küresel iklim krizinin etkileri karşısında eğitimin rolü ve etkisi üzerinde durulacaktır. Küresel iklim krizi karşısında gerçekleştirilen sosyal, ekonomik, politik etkenlerin yanı sıra eğitimsel etkenlerin etkililiği üzerinde durulacaktır. İklim değişikliği karşısında toplumsal değişimin olumlu yönde sağlanmasında eğitimin bir araç olarak kullanılması önemli bir adım olacaktır. İklim değişikliğinin hafifletilmesini sağlamak, bu yönde sosyal bir değişim geliştirmek ve bu doğrultuda bir politikanın şekillendirilmesinde tepkisel bir çoğunluğa erişmek temel hedefler içerisinde yer almaktadır. Küresel bir problem olan iklim krizi karşısında ülkelerin duyarsızlığı ve bu konuda ciddi anlamda alınabilecek önlemler karşısında isteksiz tavır sergilemeleri sorunun her geçen gün daha da artmasının önünü açmaktadır. Kriz büyüyüp kötüleştikçe özellikle gelişmemiş ülke vatandaşlarını tehdit eden yeni problemler baş göstermektedir. İklim değişikliğine bağlı olarak gerçekleşen doğa olayları sonucunda topraklarını terk etmek zorunda kalan milyonlarca insan gittikleri yerlerde yeni olası sorunlara da maruz kalmaktadırlar. Bu durum elbette ki ev sahibi ülkeler için de geçerli olmaktadır. Son yıllarda yapılan bilimsel verilere bakıldığında iklim krizi karşısında politikacıların, krizin hafifletilmesi ve çözüm odaklı yasaların çıkarılmasında gerekli çabayı göstermedikleri gerçeğini ortaya koymaktadır. Bununla birlikte toplumun her alanını doğrudan etkileyen iklim krizi karşısında eğitim sistemine de büyük görevler düşmektedir. Eğitim sisteminin iklim krizi etrafında detaylı bir müfredat tasarlama ve bunu günlük yaşama entegre edilmesini sağlayıcı çalışmalar gerçekleştirmesi hayati önem taşımaktadır. İklim değişikliği karşısında daha duyarlı, bilinçli ve değişime uyum sağlayabilen güçlü bireylerin topluma hazırlanmasında eğitim uzun soluklu bir rol üstlenmiş olacaktır. Bu çalışma ile eğitimin iklim değişimi karşısındaki gerekliliğinin önemine ve faydasına değinilerek, bu yönde yapılmış örnek programlar ve önerilerle katkı sunmaya çalışılmıştır.

 

Keywords

Abstract

In this study, the role and impact of education in the face of the effects of the global climate crisis, one of today's important problems, will be emphasized. In addition to the social, economic and political factors in the face of the global climate crisis, the effectiveness of educational factors will be emphasized. The use of education as a tool will be an important step in achieving positive social change in the face of climate change. Ensuring the mitigation of climate change, developing a social change in this direction and reaching a reactive majority in shaping a policy in this direction are among the main objectives. The insensitivity of countries to the climate crisis, which is a global problem, and their reluctance to take serious measures in this regard, paves the way for the problem to increase day by day. As the crisis grows and worsens, new problems arise, especially threatening the citizens of underdeveloped countries. Millions of people who have to leave their lands as a result of natural events due to climate change are also exposed to new potential problems in the places they go. Of course, this also applies to host countries. Looking at the scientific data made in recent years reveals the fact that politicians in the face of the climate crisis do not make the necessary efforts to alleviate the crisis and to enact solution-oriented laws. However, in the face of the climate crisis, which directly affects every aspect of society, the education system also has great responsibilities. It is vital that the education system carries out studies to design a detailed curriculum around the climate crisis and integrate it into daily life. Education will play a long-term role in the preparation of strong individuals who are more sensitive, conscious and able to adapt to climate change. With this study, the importance and benefit of education against climate change has been mentioned and it has been tried to contribute with sample programs and suggestions made in this direction

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics