Dijital Sanatın Türkiye'nin Kültür Diplomasisindeki Potansiyeli ve Geleceği

Author:

Year-Number: 2023-73
Number of pages: 3833-3840
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dijital sanat, teknolojinin hızla geliştiği günümüzde dünya genelinde farklı kültürlerin ve sanat akımlarının bir araya gelmesine zemin hazırlayan önemli bir fenomendir. Türkiye, tarihi ve coğrafi konumu itibarıyla kültürel çeşitliliğe ev sahipliği yapmış, bu zenginlik ve değişim süreçlerinde önemli bir aktör olmuştur. Bu bağlamda, dijital sanatın Türkiye'nin kültür diplomasisine etkisi, potansiyeli ve geleceği üzerine yapılan bu çalışma, dijital sanatın kültür diplomasinde nasıl değerlendirilebileceğine ve Türkiye'nin bu alanda nasıl bir pozisyon alabileceğine dair önemli ipuçları sunmaktadır. Bu çalışma, dijital sanatın Türkiye'nin kültür diplomasisine etkisi, potansiyeli ve geleceğini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, dijital sanatın tanımı ve tarihi, Türkiye'deki dijital sanatın gelişimi, kültür diplomasinin önemi ve dijital sanatın kültür diplomasisine etkisi hakkında bilgi sunulmaktadır. Ayrıca, dijital sanatın Türkiye'nin kültür diplomasindeki potansiyel fırsatları ve gelecekte beklenen değişiklikler üzerinde durulmaktadır. Çalışmada konu ile ilgili kaynaklara ulaşabilmek için betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır.

 

Keywords

Abstract

Digital art is an important phenomenon that paves the way for different cultures and art movements around the world to come together in today's rapidly developing technology. Turkey has hosted cultural diversity due to its historical and geographical location and has been an important actor in this richness and change process. In this context, this study on the impact, potential and future of digital art on Turkey's cultural diplomacy offers important clues about how digital art can be evaluated in cultural diplomacy and how Turkey can take a position in this field. This study aims to examine the impact, potential, and future of digital art on Turkey's cultural diplomacy. For this purpose, information is presented about the definition and history of digital art, the development of digital art in Turkey, the importance of cultural diplomacy, and the impact of digital art on cultural diplomacy. It also focuses on the potential opportunities of digital art in Turkey's cultural diplomacy and the expected changes in the future. In the study, the descriptive scanning method was used to reach the resources related to the subject.

 

Keywords